Dordrecht

De Fietsersbond is nauw betrokken bij de totstandkoming van het fietsbeleid in Dordrecht.

We overleggen geregeld met ambtenaren en de wethouder over de voortgang.

Belangrijk moment was de unanieme! vaststelling op 24 juni 2014 door de gemeenteraad van de nota ‘Dordt fietst verder’ en natuurlijk onze inspraakreactie op het Mobiliteitsplan 2018.

Gem-Dordrecht-OpenTopo
Onze Lieve Vrouwekerk Dordrecht
Onze Lieve Vrouwekerk Dordrecht

Bronnen