Dordrecht

De Fietsersbond is nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe fietsbeleid in Dordrecht.

dordt

We overleggen nu geregeld én indien nodig met ambtenaren en wethouder over de voortgang.

Belangrijk moment was de unanieme ! vaststelling op 24 juni 2014 door de gemeenteraad van de nota ‘Dordt fietst verder’.

Meer over onze activiteiten vind je op de pagina over organisatie.

De belangrijkste stukken over het fietsbeleid staan hieronder; de rest staat onder het kopje ‘beleid‘ (links)

Bronnen

Onze Lieve Vrouwekerk Dordrecht
Onze Lieve Vrouwekerk Dordrecht