Grijsboek stallingen 2012

Veel aandacht is er voor de omvang van de fietsenstallingen bij ov-stations. De heeft te maken met de feitelijke ruimte en de wijze waarop ze worden gebruikt. Echter de stationsomgeving is niet de enige plek waar het stallen een probleem is.

Door de Fietsersbond is onderzocht hoe de kwaliteit van de stallingen buiten het stationsgebied in Dordrecht is. Uit dat onderzoek blijkt dat het hiermee treurig is gesteld. Stallingsvoorzieningen hebben feitelijk alleen maar de taak om aan te geven waar fietsers geacht worden hun fiets te parkeren. Geen goede aanbindmogelijkheden, zodat het voorkomen van diefstal niet mogelijk is, te krap, zodat ze makkelijk worden beschadigd, te lelijk, zodat ze niet uitnodigen tot gebruik, te klein, zodat fietsen makkelijk omvallen. En, de wijze waarop de stallingen worden gebruikt maken het beeld van de buitenruimte niet mooier.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de gemeente steeds opnieuw van plan is een plan te gaan maken om de parkeerproblematiek aan te pakken. In het gemeentelijk beleid is het voorkomen van fietsendiefstal een belangrijk aandachtspunt, echter fietsers wordt het bijna onmogelijk gemaakt om dat te doen. Bij een vergelijking met andere onderzoeken blijkt dat Dordrecht niet veel afwijkt van de rest van Nederland. Kortom gesteld wordt dat de kwaliteit in heel Nederland een onderbelicht is.

De Fietsersbond daagt de gemeente nu uit om echt beleid te gaan maken en uitvoeren. De gemeente wordt ook uitgedaagd niet alleen naar de technische eisen (FietsParKeur) te kijken maar ook naar de vormgeving. Immers fietsen vormen een heel belangrijk onderdeel van het straatbeeld en dat wordt de komende jaren alleen maar belangrijker.

Hieronder vind je het rapport, de presentatie die verzorgd is voor de wethouders en het artikel dat erover verscheen in het AD Drechtsteden van 6 november 2012. Verder is het in de Sportraad besproken, zij hebben een eigen samenvatting gemaakt. Door het Algemeen bestuur van de Sportraad is aangegeven dat het vooral een verantwoordelijkheid is van de verenigingen zelf. Dat zij er niets in kunnen betekenen.

 

Fietsenstallingen Dordrecht deugen niet. Bron: www.youtube.com

Bronnen

⋅ 1 MB

Rapport Fietsparkeervoorzieningen 2012

Een onderzoek naar de kwaliteit van stallingen.

Download

⋅ 2 MB

Fietsparkeren in Dordrecht

presentatie rapport aan wethouder Buitenruimte

Download

⋅ 509 KB

Samenvatting rapport

sportraad Dordrecht

Download

⋅ 3 MB

verslag

sportraad algemeen bestuur 20130408

Download