Veiligheidsprogramma 2015 – 2018

Verkeersveiligheid is meer dan gedragsbeïnvloeding

Onlangs is het Integraal Veiligheidsprogramma 2015 – 2018 vastgesteld.

Voor fietsers zijn de hoofdstukken Verkeersveiligheid en Diefstal van belang:

Verkeersveiligheid

Uit het hoofdstuk Verkeersveiligheid blijkt dat er vooral gebruik gemaakt wordt van de inzet van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden

Deze projectgroep ondersteunt, met financiële ondersteuning van de provincie, onder andere campagnes rond gedragsbeïnvloeding.

De Fietsersbond vindt dat – naast gedragsbeïnvloeding – de gemeente actief aan de slag moet met het voorkomen van eenzijdige ongevallen.

  • verwijderen van paaltjes
  • realiseren van fietsvriendelijke zijkanten van fietspaden
  • etc.

Dit heeft niets met gedrag te maken, maar alles met de wijze waarop de openbare ruimte wordt beheerd. Hiervoor is het afgelopen jaar in het kader van Fiets Veilig ook onderzoek naar gedaan. Voor fysieke maatregelen worden in dit plan nauwelijks gelden gereserveerd.

Fietsdiefstal

De huidige aanpak wordt voortgezet : integrale aanpak van de hele keten.

Hier horen ook stallingsvoorzieningen conform CROW-keurmerk bij.

Na ons onderzoek uit 2012 is dat gemeentelijk beleid geworden.

Onlangs zijn echter heel veel stallingen bij het station geplaatst die dat keurmerk niet hebben: foute boel !