Veel insprekers Groenezoom Dordrecht

Op dinsdagavond 25 februari 2014 was er de gelegenheid voor burgers en organisaties om in te spreken voor de gemeenteraad. Hiervan hebben drie personen en de Fietsersbond bij monde van Bert Bohlander gebruik gemaakt.

Voor de gemeenteraadsleden lag er de vraag om te kiezen voor een van de varianten, een tunnel of een viaduct.

Al de insprekers wilden echter, met elkaar aanvullende argumenten, een gelijkvloerse kruising.

De meest opmerkelijke reactie kwam hierbij niet van de raadsleden maar van een gast op de publieke tribune. “Goh, geen van de insprekers komt op voor zijn eigen buurt”, het zogenaamde Nimby-effect. Een andere gast zei: “het lijkt erop dat alle insprekers vooral de raadsleden willen vertellen dat ze voor de stad moeten opkomen en niet alleen voor de Groenezoom”.

De argumenten die door alle insprekers zijn genoemd werden bijna allemaal als saai maar wel ter zake doende betiteld. De insprekers vonden de nu begrote kosten, bijna 5 miljoen Euro, niet in verhouding staan tot de beoogde oplossing. Kortom het geld kon veel beter worden besteed aan al de andere verkeersveiligheidsknelpunten in Dordrecht.

Door de raadsleden zijn vooral verhelderende vragen gesteld. Indirect werd de Fietsersbond wel verweten dat ze voor de fietsers in heel Dordrecht opkwam.

De  Fietsersbondpresentatie werd ook door de andere insprekers  benut.

De gemeenteraad zal zich op 4 maart uitspreken over de twee varianten, of uitstel en een mogelijk gelijkvloerse variant.