Wielwijk

Wielwijk fietst is een uitgebreid programma geweest om inwoners van Wielwijk te stimuleren wat vaker de fiets te nemen.

Actie voor aanpakken gevaarlijk oversteek Karel Doormanweg Bron: www.youtube.com

Dat heeft er o.a. toe geleid dat er in het buurtcentrum nog steeds fietslessen worden gegeven. Zie daarvoor hun site.

Een verslag over de afronding kun je lezen in het wijkkrantje.

In de nota van aanbevelingen staan punten die in 2016 zijn gerealiseerd, zoals de verbeterde aansluiting van de Karel Doormanweg.