Duurzaamheidsmonitor Drechtsteden 2015

Uit deze monitor blijkt dat er vooral is ingezet op fietsen, omdat het de luchtkwaliteit positief beïnvloed. Daarnaast is vooral gekozen van promotie van de fiets voor het woon- werkverkeer.

Rapport