Hugo de Grootplein

Het Hugo de Grootplein was al jaren een knelpunt. Verkeerslichten, onoverzichtelijk. Na advies van de Fietsersbond en de middelen die beschikbaar zijn gekomen door het anders vormgeven van de rotonde bij de Groenezoom is ze nu aangepast.

Bron: www.youtube.com