Hugo de Grootplein

Het Hugo de Grootplein was jaren een knelpunt: met verkeerslichten en onoverzichtelijk. Na advies van de Fietsersbond Drechtsteden en de middelen die beschikbaar zijn gekomen, is deze nu aangepast, door het anders vormgeven van de rotonde bij de Groenezoom.

Bron: www.youtube.com