N3 (2017)

overhandiging rapport N3
Overhandiging van het rapport aan portefeuillehouder Drechtsteden Hans Tanis door William Nederpelt

De N3 gaat op de schop. Er is groot onderhoud nodig. De gehele weg gaat een tijd dicht vanaf 2020. Voor een aantal organisaties in de Drechtsteden was dit aanleiding om een advies op te stellen over de wijze waarop de N3 kan bijdragen aan de verduurzaming van de regio.
Daarvoor heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden naar kansen:
– die nu voor het oprapen liggen,
– die passen in het beleid om mee te liften,
– om werk-met-werk te maken.
De Fietsersbond ziet mogelijkheden om doorsteken te verbeteren en uit te breiden, net zo als het aantal aansluitingen.
Bijvoorbeeld: al die lussen en bochten om auto’s makkelijk van en op de N3 te krijgen kosten fietsers veel tijd, en auto’s en fietsers moeten vaak lang op elkaar wachten. Door ontvlechting van die verkeersstromen is daar voor zowel fietsers als auto’s veel winst te halen.
Een ander voorbeeld: uit de Fietsbalans van 2002 bleek dat Dordrecht te veel lokaal verkeer via de N3 stuurt. Iets waar de weg helemaal niet voor bedoeld is. Het verminderen van dat lokale verkeer zal voor kruisende fietsers voordelig zijn en vooral de doorstroming van het doorgaande autoverkeer verbeteren.

Het rapport is op 17 januari 2017 aan de Drechtraad gepresenteerd door het Platform Duurzaam Dordrecht: immers de Drechtraad bepaalt het regionale beleid. Het kan de gemeenten Papendrecht en Dordrecht (beide aan de N3) stimuleren om het fietsbeleid, dat meervoudig lokaal is (sic!) te optimaliseren.

Beleid Drechtsteden

Het rapport heeft in ieder geval geleid tot een regionaal uitgangspunt waarin het volgende staat: