Fietsstad voor 7,5 miljoen?

In Dordrecht wordt tussen 2014 en 2019 ruim 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in de verbetering van fietsvoorzieningen. Bijna een derde daarvan wordt door de provincie Zuid-Holland bijgedragen. Dit blijkt allemaal uit de meerjarenbegroting van de gemeente.

De gelden komen beschikbaar voor een groot aantal kleine projecten. Projecten die meestal al zijn genoemd in de nota ‘Dordrecht fietst verder’.

Niet alle kosten zijn zichtbaar en direct te herleiden tot de aanleg of verbetering van de infrastructuur. Gedragsbeïnvloeding, zodat de verkeersveiligheid toeneemt, vermindering van fietsdiefstal en het stimuleren dat sporters vaker gaan fietsen vormen ook een onderdeel van het beleid.

Doordat genuanceerd naar de investeringen is gekeken wordt het voorstel van de Fietsersbond, om de Groenezoom met minder middelen op te knappen overgenomen. De zo vrijvallende middelen worden benut om een veelvoud van andere knelpunten op te lossen.

Opvallend en nieuw is dat sportverenigingen wordt gevraagd zelf ook aandacht te gaan schenken aan de wijze waarop leden en bezoekers komen. Tot voor kort was dit iets waar niet over werd geschreven. Immers de meeste sportlocaties lagen op plaatsen waar geen ruimtegebrek was. Dat het aanbod van parkeervoorzieningen uiteindelijk dan toch weer te klein blijkt geeft aan dat dat nu niet meer aan de orde is. En uit de begroting blijkt ook dat dit niet automatisch leidt tot uitbreiding (lees investeringen) van het aantal parkeerplaatsen.

Uit de begroting blijkt verder dat er grote achterstand is in het onderhoud van het wegennet. Een belangrijke redenen is dat de wegen veel meer zijn belast dan dat men destijds heeft voorzien. Voor de Fietsersbond is dat een extra argument om te bevorderen dat er meer wordt gefietst. Het gewicht van een fiets(er) is immers 110 kg en dat van een auto(mobilist) 1.100 kg, kortom 10 keer zo veel.

Voor de Fietsersbond betekent dit ook dat o.a. de aanbevelingen uit de eigen rapporten ‘Wielwijk fietst’ (2011) en ‘Fietsparkeervoorzieningen’ (2012) niet voor niets zijn opgesteld.

Kortom de Fietsersbond is blij met deze begroting en ziet nog veel mogelijkheden om het op lange termijn beter te maken voor Dordrecht. Fietsstad word je immers niet zomaar.

Op 11 en 12 november debatteert de raad over de begroting.