Rotondes in Sliedrecht

Eind vorige eeuw was er een hoogoplopende discussie over de vormgeving van rotondes. Het heeft enige tijd geduurd voordat er een richtlijn van het CROW was. Die richtlijn kwam er op neer dat de rotondes zo dienden te worden vormgegeven dat ze:

  • Buiten de bebouwde kom voorrang geven aan het afslaand autoverkeer.
  • Binnen de bebouwde kom voorrang geven aan het doorgaand fietsverkeer.
    • Uitzondering hierbij kan zijn de rotonde waar meer rijstroken vanuit één richting aansluiten.

Het concept Duurzaam Veilig speelt hierin een belangrijke rol. De herkenbaarheid, de verwachtingen van de weggebruikers, de conditionering is hier belangrijk. Gestimuleerd wordt daardoor dus de voorspelbaarheid van het gedrag van een weggebruiker te vergroten. Die is door de andere inrichting in bijv. Drechtsteden verminderd. Niet alleen voor de automobilisten in Sliedrecht, maar wederzijds voor meer achtergrond. zie SWOV).

Daarnaast zorgt de voorrangsregeling ervoor dat mensen op de fiets eerder kunnen doorrijden dan automobilisten. En dit komt de reistijd van de fietsers ten goede. En daarmee de aantrekkelijkheid.

 

Sliedrecht

In de gemeente Sliedrecht is onlangs, ondanks het voorstel van het college om de voorrangsregeling aan te passen dit via een amendement tegengegaan.

Alleen de PvdA en Pro Sliedrecht stemden voor. Ook het voorstel om nieuwe rotondes zo vorm te geven dat ze later makkelijker (goedkoper) kunnen worden aangepast haalde het niet.

In Sliedrecht voldoet de rotonde in de Baanhoek wel aan de richtlijn. Dit vanwege een subsidie van de provincie Zuid-Holland.

 

Zwijndrecht

In Zwijndrecht heeft de discussie over de rotonderichtlijn ook lang geduurd. Daar is uiteindelijk besloten om de voorrangsregeling aan te passen. Bij groot onderhoud worden ze daar pas omgebouwd. Op deze manier was de investering laag. Na aanpassing zijn er verder geen signalen gekomen die zouden moeten leiden tot een terugdraaien van de beslissing.