Drechtsteden

Samenwerkingsverband, van gemeenten en de Fietsersbond

Twittterfiets

Doordat bestuurlijk zoveel in dit samenwerkingsverband wordt beslist, heeft de fietsersbond een zelfde organisatiestructuur aangenomen:

Waar regionale belangen spelen doen we het samen; waar het plaatselijk belang prevaleert werken we op gemeentelijk niveau.