Drechtsteden

Samenwerkingsverband van gemeenten

Twittterfiets

Doordat bestuurlijk zoveel in dit samenwerkingsverband wordt beslist, heeft de Fietsersbond een zelfde organisatiestructuur aangenomen:

Waar regionale belangen spelen doen we het samen; waar het plaatselijk belang prevaleert werken we op gemeentelijk niveau.

Op regionaal niveau maken we deel uit van het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid en haar werkgroep RWV

Plaatselijk hebben we in alle gemeenten regulier overleg met ambtenaren en wethouders