Drechtsteden

Samenwerkingsverband, zowel van de gemeenten als van de fietsersbond

Twittterfiets

Doordat bestuurlijk zoveel in dit samenwerkingsverband wordt beslist, heeft de fietsersbond een zelfde organisatiestructuur aangenomen:

Waar regionale belangen spelen doen we het samen; waar het plaatselijk belang prevaleert werken we op gemeentelijk niveau.