Verkeersveiligheid fietsers 2015

Door de Fietsersbond is uitgebreid onderzoek gedaan naar de stand van de Fietsveiligheid in de gemeente Sliedrecht.

Dit ter ondersteuning van de verplichting van de gemeente een fietsveiligheidsplan te maken. We deden dat omdat we goed inzicht hebben in wat veilig fietsen betekent en ook menen de verschillende soorten gevaarzetting onderling te kunnen wegen; daarnaast is het voor een gemeente vaak verhelderend te zien waartoe het vigerende beleid leidt: die frisse kijk wordt door ons geleverd. En; een fietsveilige gemeente is ook een gezonde gemeente.

Generieke bevindingen:
1. De fietspaden/stroken zijn in het algemeen goed aangelegd
2. Er is een redelijk fietsnetwerk aangelegd dat slechts op enige hoofdpunten verbetering behoeft
3. De situatie in de Stationsweg is ontoelaatbaar gevaarlijk
4. Er staan nogal wat onnodige en niet conform norm geplaatste paaltjes
5. Veel rotondes hebben – in tegenstelling tot de CROW-richtlijnen, het beleid in de Drechtsteden en Zuid-Holland – fietsers uit de voorrang binnen de bebouwde kom.

Aanbevelingen:
• ad 3: Stationsweg fietsverbod. Goed en bewegwijzerd alternatief maken/verbeteren
• ad 4: alle paaltjes verwijderen en – pas na bewezen ernstige overlast – herplaatsen
• ad 5: alle rotondes binnen de bebouwde kom fietsers in de voorrang plaatsen
• bewegwijzering zowel van gemeente als derden herzien, uitbreiden en uniformeren
• andere/detail-aanbevelingen volgen uit de detailrapportage is bijgevoegd.

Aan de hand van 6 kaarten – met daarin aangegeven punten – en 40 foto’s van de situatie ter plaatse zijn de details toegelicht.

Het rapport vormde o.a. de input voor een voorlichtingsavond op 11 oktober 2015. Zie voor het verslag in Het Kompas de link.

⋅ 5 MB

Fietsveiligheid Sliedrecht 2015

Fietsersbond

Download