Fietsgemeente 2022 Papendrecht

De regio kent 7 gemeenten en 2 waterschappen die voor verkeer(sveiligheid)/mobiliteit het beleid bepalen/uitvoeren.

De resultaten van de Fietsstadverkiezing (door burgers) geven inzicht in de verschillen binnen de regio. Met opvallende punten die ervoor kunnen zorgen dat al de gemeenten het voor de fietsers beter gaan doen.

2018 - 2020 de vorige.

In 2018 en 2020 zijn de landelijke fietsstadverkiezing georganiseerd. Deze leverde een goed beeld op van de de kwaliteit van het fietsbeleid in elke gemeente. Tussen de verkiezingen in 2018, 2020 en 2021 (het jaar van de laatste meting) hebben gemeenten veel kunnen verbeteren.

Dat heeft voor de Drechtsteden wel wat opgeleverd: in 2022 is Papendrecht in de landelijke ranglijst weer gestegen, nu naar de 20e plaats (was de 35e plek in 2020 en eerder (2018, 40), terwijl Hendrik-Ido-Ambacht 6 plaatsen is gezakt naar plaats 52 (was 46).

Papendrecht verdient hier wel een compliment, immers stijgen op deze ranglijst waar veel andere gemeenten ook willen stijgen is niet niks.

Uitslagen

gemeenteTotaal8 - 80BelevingOnder-
houd
NetwerkInfra-
structuur
Omrijd-
factor
Rotondes50 km
wegen
Stedelijke
dichtheid
Papendrecht3,83,73,63,84,13,8153,65
Hendrik-Ido-Ambacht3,73,43,63,63,93,43,452,85
Dordrecht3,43,43,53,53,93,4122,65
Zwijndrecht3,63,53,33,543,52,6525
Alblasserdam3,53,53,84,24,23,5151,93,5
Hardinxveld-Giessendam3,33,23,23,43,83,3151,74
Sliedrecht3,23,13,13,23,53,31,823,65

Uitslag verkiezing 2018

Uitslag verkiezing 2020

Infrastructuur

De infrastructuur is het beste op orde in Papendrecht, op de voet gevolgd door Alblasserdam. Hekkensluiter is hier Hardinxveld – Giessendam.

Omrijdfactor

Omrijden is voor fietsers erg vervelend. Omrijden komt door kleine of grote barrières. Dit kan het gebrek zijn aan kleine doorsteekjes, maar ook door te weinig bruggen/ viaducten voor fietsers. Met grote barrières zijn vaak forse investeringen gemoeid; investeringen die politiek vaak moeilijk zijn te verkopen. De aanleg of optimalisering van doorfietsroutes geeft goede kansen om barrières op te ruimen.

Omrijden is in alle gemeenten een zorgpunt. Alleen Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hebben hier door hun omvang en het beperkt aantal interne barierres weinig last van.

Hierover is in 2005 al een rapport verschenen van de Fietsersbond Zuid-Holland.

8 tot 80

Is een gemeente prettig voor kinderen en ouderen om doorheen te fietsen, dan is het vaak voor iedereen prettig.

Papendrecht steekt hier met kop en schouder boven de anderen uit.

Over het thema 8 – 80 is door de afdeling reeds in 2015 een avond georganiseerd om duidelijk te maken hoe dit nog beter kan worden ingevuld.

Beleving

Een goed gevoel krijgen fietsers deze keer in Alblasserdam.

Hier lijkt een duidelijke relatie te liggen met de wijze waarop de stad wordt ingericht. Ook de kwaliteit van de fietspaden en het plaatselijk fietsnetwerk kunnen hier een belangrijke sleutel zijn.

Rotondes

Alle gemeenten in de regio hebben de rotondes conform de CROW-richtlijnen aangelegd. Dat wil zeggen dat fietsers binnen de bebouwde kom voorrang hebben op rotondes.

Uitzondering hierin vormt het grootste gedeelte van Sliedrecht. Dit is malen met de gemeente besproken en een aantal keren in de gemeenteraad als besluit naar voren gebracht.

In Dordrecht is een aantal rotondes dat over meer rijstroken per richting beschikt. Vanwege het zogenaamde ‘afdekprobleem’ voor fietsers hebben zij hier ook geen voorrang.

Algemeen

Binnen de Drechtsteden zijn grote verschillen te vinden. Verschillen die niet toevallig zijn ontstaan.

Opvallend is het grote verschil tussen de buurgemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Voor fietsers die het verschil willen zien is het leuk om door deze twee gemeenten te fietsen. Snel wordt dan duidelijk dat fietsbeleid op straat is te zien en te voelen. Dat fietsbeleid ertoe doet en meer is dan een aantal ambtelijke cijfers.

Daarom blijven wij als Fietsersbond gemeenten en waterschappen stimuleren en kritisch  volgen bij het ontwikkelen van duurzaam mobiliteitsbeleid met fietsen als kern.

Hun resultaat moet dan op straat te zien zijn en zal via het burgeroordeel in de fietsgemeenteverkiezing van 2024 bekend worden (enquête wordt in de herfst 2023 uitgevoerd).