Aandacht voor de fietsers

Een opgeknapt Wilgenplein?
De gemeente Alblasserdam wil het Wilgenplein opknappen. Dit plein bij het winkelcentrum Makado is nodig aan vernieuwing toe. Op maandag 3 december 2012 werd een informatiebijeenkomst belegd.

Daarin werd een voorzet gegeven voor de reconstructie voor belanghebbenden zoals omwonenden en winkeliers. De ondernemersvereniging heeft al een voorzet gegeven door een plan voor te leggen van architectenbureau Roos en Ros. Opvallend in dit plan is dat bij de reconstructie ruim aandacht is voor de mogelijkheid om twee derde van de ruimte te reserveren voor het parkeren van auto’s in een blauwe parkeerzone en de weekmarkt. ‘We zien graag wat meer groen, omdat het toch een stukje verblijf is waar het gaat om beleving en gevoel’ aldus Peter Plaisir, penningmeester van de ondernemersvereniging.

Wat echter pijnlijk opvalt in het plan is de afwezigheid van aandacht voor de voetgangers en de fietsers die maar moeten zien hoe ze veilig en comfortabel hun weg vinden naar de ingang van het Makado. Fietsparkeervoorzieningen zijn er wel maar in plukjes en niet geconcentreerd op één plaats en dat maakt een rommelige indruk. Door de meeste aandacht te laten uitgaan naar hoe het parkeren moet worden gefaciliteerd gaat de ondernemersvereniging er voetstoots vanuit dat de beste klanten met een auto naar het Makado komen. Dat is echter een jaren ’60- en ’70-idee en al ruimschoots achterhaald. Inmiddels weten we uit onderzoek dat fietsende klanten vaker komen en per saldo zelfs meer besteden.

De Fietsersbond was ook aanwezig en er is inmiddels met de vertegenwoordiger van de gemeente Alblasserdam, Cler Sels en voorzitter van de werkgroep Peter Toes overleg geweest om uiteen te zetten wat de ideeën van de Fietsersbond zijn. Zo is het voorstel gedaan een brede Rode Loper (tweerichtingenfietspad) uit te rollen vanaf de Van Eesterensingel beginnend bij de ruimte tussen de vishandel en de pizzeria tot aan de ingang van het Makado.

Bekend zijn de ‘good practise’ in Haarlem en Enschede (Twekkelerveld) waar dit principe succesvol is toegepast. Uitgangspunt is dat voetgangers en fiets- en autoverkeer ter plaatse minimaal moeten mengen, in elk geval gescheiden van manoeuvres van automobilisten die op een drukke zaterdag naar een plaatsje zoeken. Er kan ruim plek zijn voor goede en aantrekkelijke parkeervoorzieningen voor fietsers en eventueel winkelwagentjes aan de kant van flatgebouw Het Anker.
Sowieso moeten de containers voor recycling van plastic, kleding en glas ondergronds, maar dat was de gemeente toch al van plan.
Door deze voorzieningen te treffen zou de gemeente uiteindelijk de duidelijke keuze maken voor de bijdetijdse milieuvriendelijke variant waarbij wordt gestimuleerd lopend of fietsend, en niet met de auto, naar het winkelcentrum of naar de weekmarkt te komen.

Bronnen