Ontwerp Wilgenplein

Waarschijnlijk starten de werkzaamheden op het Wilgenplein in Alblasserdam in het voorjaar van 2014. Dat kan als het definitieve ontwerp op basis van het voorlopige plan is goedgekeurd door het college van B&W en de gemeenteraad. Alle betrokken partijen en belanghebbenden waaronder de Fietsersbond zijn uitgebreid bevraagd, de laatste keer op 17 juni 2013. De Fietsersbond is zeer ingenomen met de voortgang. Zo zal er een ‘Purperen Plint’ worden uitgerold tussen de doorgang bij Hoek’s vishandel en pizzeria San Remo en de ingang van het Makado winkelcentrum. De verschillende verkeersgroepen (voetgangers, fietsers en autoverkeer) worden daardoor fysiek van elkaar gescheiden zodat ergernis en (bijna-)ongelukken kunnen worden voorkomen. Daar langs wordt voorzien in geclusterde fietsparkeervoorzieningen in de vorm van ‘nietjes’ (al voldoen deze niet aan de CROW-richtlijnen!). Er is gesproken over groen in de vorm van leilinden dat ‘de blik op het blik’ op het Wilgenplein enigszins kan verzachten. Twee punten van aandacht zijn door ons nog naar voren gebracht: een gratis bewaakte fietsenstalling en een verkeerstechnische oplossing voor het met de fiets kunnen bereiken van de doorgang vanaf de Van Eesterensingel voor het appartementencomplex Singelstaete. Dat geldt ook voor de oversteek vanaf de overkant. Tankstation TinQ is bereid hierover mee te denken. De Ieplaan wordt verkeersluw gemaakt.