F16 – waar loopt ze nou?

Op 9 september zou het snelfietspad F16 worden geopend. De uitnodiging leidde tot nog al wat vragen. Nadat we ervoor hadden gezorgd dat die uitnodiging, en daarmee de opening van F16, op verschillende websites werd geplaatst werd de afdeling door verscheidene journalisten benaderd.

Een van de vragen was: “waar loopt ze nou?”. Dit konden we niet goed aangeven. Na contact met de voorlichter bleek dat de communicatie / bewegwijzering na de opening ter hand zou worden genomen. Kortom voor de huidige fietsers was het nog een zoektocht.

Ondertussen was het landelijk bureau ook benaderd met de vraag om de route in de routeplanner van de Fietsersbond op te nemen. Ook daarvoor was het nodig om de route goed te kennen.

kaart_snelle_fietsroute_Rotterdam_-_Dordrecht_F161

Woensdag

En, juist op woensdagavond 3 september was er het periodieke overleg van de afdeling Drechtsteden (de afdeling overlegt eens in de 6 weken). Tijdens de bespreking van de opening kwam de oude ‘geest’ weer uit de fles. Kortom er werd besloten om zelf de bewegwijzering ter hand te nemen. Hoe? : dat was in eerste instantie nog ongewis.

Donderdag

Donderdag lagen er sjablonen, was er duurzame verf (dus makkelijk te verwijderen) en een vliegende brigade voor het veldwerk.

Vrijdag

Op vrijdag is door Peter Koster, AD-Drechtsteden, de route gefietst met behulp van het door de Stadsregio verstrekte kaartje. Dit reisverslag stond vervolgens op maandag in de AD Drechtsteden.

bewegwijzering van de F16
bewegwijzering van de F16

Maandag

Op maandagochtend werd Hein de Bruin vervolgens geinterviewd voor RTV Rijnmond. Dat is op dinsdagavond na de opening uitgezonden. Zie link

Deze fietsende brigade heeft op maandagavond voortvarend de route in de regio Drechtsteden aangebracht. Maandagavond is dat via Twitter en Facebook wereldkundig gemaakt. Verondersteld werd dat er nogal kritiek zou komen op onze actie.  Het tegendeel was echter waar. De ambtenaren en bestuurders die op dinsdagmiddag aanwezig waren hadden eerst nog de vraag “wie er opdracht had gegeven tot het aanbrengen van deze aparte, praktische bewegwijzering”. Kortom Iedereen was er enthousiast over.

Dinsdag

Op dinsdagmiddag is, na een toespraak van een vertegenwoordiger van de tourclub De Mol, de route opengeknipt door vertegenwoordigers uit bijna alle betrokken organisaties, zoals de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk, Barendrecht, Rotterdam en Waterschap Hollandse Delta. Hieruit bleek maar weer dat fietsbeleid geen lokaal onderwerp meer is.

De eerste gebruikers waren dan ook de leden van De Mol.

Een aantal ambtenaren was wel teleurgesteld over de kritische opstelling van de Fietsersbond. Duidelijk werd echter dat de kritiek werd herkend en dat de komende tijd de route nog beter wordt gemaakt.

Een belangrijk knelpunt is nog de Rijksstraatweg in Ridderkerk (tegels die niet allemaal recht liggen). Dit traject wordt waarschijnlijk nu opgepakt met de aanleg van de BAR-route (F15), welke zal lopen van de brug over de Noort (Alblasserdam) tot mogelijk aan Spijkenisse. Kortom de F16 is het begin van een groot regionaal fietsnetwerk.