Motie fietsbeleid Dordrecht

Een nieuw, aangescherpt fietsbeleid in Dordrecht. Dit is wat de gemeenteraad van Dordrecht bijna unaniem (36 voor, 3 tegen) heeft besloten tijdens de algemene beschouwingen 2012. Dit gebeurde op basis van een  motie.

Argumenten die Arjen Hoogerduijn, voorzitter van de fractie CU/ SGP, gebruikte komen voort uit de punten die door de Fietsersbond zijn aangedragen. Dit betrof de kwaliteit van de stallingen, zoals vorige week in een rapport van de Fietsersbond is aangetoond en als voorbeeld de onmogelijkheid in het huidige beleid om projecten die een relatie met fietsen hebben goed op elkaar aan te sluiten.

Daarnaast ondersteunt de gemeenteraad hierin de ambitie van het college om mee te doen aan de verkiezing van Fietsstad 2014.

⋅ 1 MB

motie Fietsbeleid

GroenLinks, VSP, CU/ SGP, PvdA, D66

Download