projecten Dordrecht

Lopende projecten/ knelpunten bespreken we met beheerders, beleidsmakers, wethouder en politici.

Lopende Projecten / Knelpunten

gerealiseerde projecten staan hiernaast bij ‘behaalde resultaten

Wijk overschrijdend N3 Oranjelaan/merwedestr  stationsgebied
Centrum Pr Clausbrug brug Zwijndrecht Kromhout Voorstraat/Wijnstraat
+ Schil 30km schil rotonde Dubbeld.weg Spuikwartier
Staart Stadswerven
Reeland Leerpark
Krispijn Krispijnseweg  station Zuidzijde
Stadspolders
Dubbeldam Damplein rotonde politiebureau
Sterrenburg Winkelcentrum
Crabbenhof-zuidhoven-wielwijk
Buitengebied  Landbouwweg Nieuwe Dordtse Biesbosch