projecten Dordrecht

Lopende projecten/ knelpunten bespreken we met beheerders, beleidsmakers, wethouder en politici.

Lopende Projecten / Knelpunten

gerealiseerde projecten staan hiernaast bij ‘behaalde resultaten

Wijk overschrijdend N3  
Centrum Pr Clausbrug Spuikwartier Kromhout  stationsgebied
+ Schil 30km schil rotonde Dubbeld.weg  
Staart Stadswerven      
Reeland Leerpark      
Krispijn Krispijnseweg  station Zuidzijde    
Stadspolders  bieshof      
Dubbeldam Damplein rotonde politiebureau    
Sterrenburg Winkelcentrum      
Crabbenhof-zuidhoven-wielwijk        
Buitengebied