Gezondheid

Fietsen is heel gezond

Verkeersgezondheid gaat verder dan verkeersveiligheid. Immers bij fietsen en lopen zijn er veel positieve gezondheidseffecten. Deze zorgen ervoor dat mensen langer en gezonder kunnen leven. Op deze manier wordt niet alleen duidelijk dat er een negatief risico is bij het deelnemen aan het verkeer als fietser of wandelaar, maar ook een positief risico.

Dat risico wordt positief beïnvloed bij een goede opleiding. Zie daarvoor ook het artikel over de verkeersexamens in Sliedrecht.

verkeersgezondheid