Rotondes

  • verhogen de verkeersveiligheid
  • verhogen de doorstroming
  • door voorrang voor fietsers gaan meer mensen fietsen

Daarom zijn rotondes voor ons heel belangrijk.

De Fietsersbond Zuid-Holland maakte een zwartboek (2002).

Geen van de Drechtsteden had toen de juiste inrichting van die rotondes.

Nu voldoet alleen Sliedrecht niet aan de eisen (geen voorrang fietsers binnen de bebouwde kom).

De provincie subsidieert alleen nog maar rotondes te die aan de richtlijnen voldoen; jammer voor Sliedrecht….

Actueel

  • Sliedrecht
  • Dordrecht : te vervangen turborotondes door gewone –  met fietsers in voorrang
    • Toulonselaan/Dubbeldamseweg
    • Gezondheidspark
Roundebouts
Vertwijfeling

Bronnen