Rotondes

  • verhogen de verkeersveiligheid
  • verhogen de doorstroming
  • vergroten aantrekkelijkheid voor fietsers

Daarom zijn rotondes voor ons heel belangrijk.

De Fietsersbond Zuid-Holland maakte al in 2020 hier een zwartboek over.

Geen van de Drechtsteden had toen de juiste inrichting van die rotondes.

Nu voldoet alleen een groot deel van de rotondes in Sliedrecht niet aan de eisen (geen voorrang fietsers binnen de bebouwde kom).

De provincie subsidieert alleen nog maar rotondes te die aan de richtlijnen voldoen.

Actueel

In februari 2020 bespreekt de Tweede Kamer het onderzoek van het CROW (DTV) over de feitelijke vormgeving van de rotondes. Aanbevolen wordt hierin om niet alleen naar de geest, maar ook meer naar de letter de richtlijnen van het CROW te volgen. Het rapport.

  • Sliedrecht
  • Dordrecht: te vervangen rotondes door gewone – met fietsers in voorrang. (dit kan door het aantal rijbanen dat uitkomt op de rotonde te verminderen. Eén per rijrichting.
    • Toulonselaan/Dubbeldamseweg
    • Gezondheidspark
Roundebouts
Vertwijfeling

Bronnen