Rotondes …

  • verhogen de verkeersveiligheid;
  • verhogen de doorstroming;
  • vergroten aantrekkelijkheid voor fietsers.

Daarom zijn rotondes voor de Fietsersbond Drechtsteden heel belangrijk.

De Fietsersbond Zuid-Holland maakte hier al in 2020 een zwartboek over.

Geen van de Drechtsteden had toen de juiste inrichting van die rotondes.

Nu voldoet alleen een groot deel van de rotondes in Sliedrecht niet aan de richtlijnen, namelijk: GEEN voorrang van fietsers binnen de bebouwde kom!

De provincie subsidieert alleen nog maar rotondes die aan de richtlijnen voldoen.

Actueel

In februari 2020 bespreekt de Tweede Kamer het onderzoek van het CROW (DTV) over de feitelijke vormgeving van de rotondes. Aanbevolen wordt hierin om niet alleen naar de geest, maar ook meer naar de letter de richtlijnen van het CROW te volgen. Rotondes in het nieuws.

  • Sliedrecht
  • Dordrecht: te vervangen rotondes door gewone – met fietsers in voorrang. Dat kan door het aantal rijbanen dat uitkomt op de rotonde te verminderen. Eén per rijrichting.
    • Toulonselaan/Dubbeldamseweg
    • Gezondheidspark
Roundebouts
Keuzes, keuzes…

Bronnen