Evaluatie verkeersveiligheidsbeleid 2012

De aanpak van verkeersveiligheid verschilde nogal per gemeente, men was er niet gelukkig meer mee. De wens om dat meer in overeenstemming te brengen en meer resultaten te boeken vormde de aanleiding van dit onderzoek.

Aanbevelingen

Allereerst is een aanbeveling om een verkeersveiligheidsbeleid op te stellen door het afstemmen van de wensen en eisen met de gemeenten. Dit kan gebeuren middels de diverse afstemmingsmogelijkheden over infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en communicatie. Het opzetten van een verkeersveiligheidsbeleid voor de gehele Drechtsteden is van belang. Dit zorgt voor meer uniformiteit en legt een basis legt voor o.a. het Actieprogramma Verkeersveiligheid, de onderbouwing voor keuzes die gemaakt worden en het zorgt voor een sterke en herkenbare identiteit van de Drechtsteden. Daarnaast heeft het  als extra voordeel dat het mogelijk is om subsidies aan te vragen bij hogere overheidsorganen voor verkeersveiligheidsacties en – projecten welke zijn gebaseerd op het geschreven beleid.

Een tweede aanbeveling is het uitbesteden van het opzetten van verkeersveiligheidsbeleid. Tijdens overleggen is aangegeven dat het maken van beleidsplannen vaak niet gebeurt in verband met gebrek aan tijd. Het maken van een verkeersveiligheidsplan kan uitbesteed worden aan een organisatie die ervaring heeft en tevens goede connecties heeft met de zes gemeenten. Het is ook van belang dat deze organisatie bekend is met de omgeving en op de hoogte is van ontwikkelingen in de Drechtsteden.

⋅ 1 MB

Verkeersveiligheidsbeleid

Movares

Download