Veiligheid

Veiligheid gaat bij de Fietsersbond Drechtsteden boven alles!
Daar zijn veel van onze acties – ook de politieke – op gericht.

Immers, als mensen zich niet veilig voelen op de fiets, dan fietsen ze niet.

Wat moet er veilig zijn?

  • fietspad/fietsstraat
  • kruisingen
  • eigen fiets
  • auto’s
  • eigen gedrag
  • fietsenstallingen
  • fietsparkeren

Al deze aspecten – en ongetwijfeld nog veel meer –  proberen we te verbeteren.

Veilige fietspaden volgens de meest recente onderzoeken. Bron: youtu.be