Nieuw Mobiliteitsplan

STOMP in Papendrecht

verkeersgezondheid

Recent heeft de gemeente Papendrecht het concept voor haar nieuwe Mobiliteitsplan gepubliceerd op haar website. Tot en met 23 juli 2023 was het mogelijk om een reactie op dit plan in te dienen. De Fietsersbond heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid (zie bijlage).

Het nieuwe Mobiliteitsplan is in het algemeen een goed en ambitieus plan, waarbij de gemeente de belangrijke keuze heeft gemaakt om uit te gaan van het STOMP-principe. Hierbij is de volgorde van prioriteiten van de diverse vervoerswijze:

  1. Stappen/ lopen
  2. Trappen/ fietsen
  3. Openbaar vervoer
  4. MAAS Mobility as a Service (deelfietsen, deel scooters, deelauto’s _)
  5. Particuliere auto’s.

Er wordt een aantal maatregelen genoemd om het gebruik van lopen, fietsen en OV te bevorderen en het gebruik van de eigen auto te verminderen. Hierbij mist de Fietsersbond Drechtsteden echter het planologische uitgangspunt om de verplaatsingsnoodzaak te verminderen door sterker in te zetten op de afstandsverkleining tussen de diverse functies, zoals woon-, werk- en recreatievoorzieningen etc.

In het Mobiliteitsplan wordt vervolgens per vervoerswijze aangegeven welke maatregelen de gemeente wil nemen om in 2034 haar wensbeeld te bereiken. Voor de fietsers worden een reeks verbeteringen voorgesteld in het fietsnetwerk, waarmee de Fietsersbond in het algemeen kan instemmen. Hiervoor wil men gelukkig ook vele kilometers fietsstraat realiseren, indien de fiets- en auto-intensiteiten dit toelaten. Ook wil de gemeente in het algemeen de CROW-richtlijnen volgen voor de inrichting van het fietsnetwerk, zoals breedte, bochtstralen en markeringen van paaltjes/ randen.

De Fietsersbond wil dat de gemeente meer aandacht heeft voor de juiste inrichting van de stallingen volgens de normen van FietsParKeur.

Het valt op dat de netwerken voor lopen en fietsen, grotendeels samenvallen met het autonetwerk, waardoor er meer kans is op conflicten en onveiligheid. De Fietsersbond zou  wil dat de netwerken voor lopen en fietsen meer gebruik maken van doorsteekje en vrij liggende paden door de wijken.

Voor het openbaar vervoer gaat de gemeente uit van verbeteringen van het busnetwerk, maar aangezien die altijd een beperkte capaciteit zal hebben, stelt de Fietsersbond voor om ook te onderzoeken of er niet meer treinen kunnen gaan rijden vanaf het OV-station Baanhoek op de grens van Papendrecht en Sliedrecht. Wellicht is het mogelijk om de Oude Lijn (hoogfrequente treinverbinding Leiden – Dordrecht) door te trekken tot aan station Baanhoek.

Verder hoopt de Fietsersbond Drechtsteden dat er de komende jaren voldoende budget beschikbaar zal zijn om de voorgestelde verbeteringen voor met name lopen, fietsen en OV tijdig te realiseren, waardoor het wensbeeld in 2034 inderdaad wordt gerealiseerd.

bronnen

 

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, abonneer je dan op onze Terugtrapper.

 

Categorieën

Niek Fraterman

Niek Fraterman

Dordrecht/ Papendrecht / Zwijndrecht

Colorado 51, 3315 WC Dordrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *