Werkgroep Verkeersveiligheid

De Fietsersbond Drechtsteden is actief lid van de Regionale Projectgroep en Werkgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden, Gorinchem en Molenlanden.

Er is een beleidsvisie Verkeersveiligheid 2014 – 2020. Voor de periode 2020 – 2021 is een regionaal actieprogramma opgesteld. Hierin participeert de Fietsersbond, onder andere door de organisatie van verlichtings- en fietskeuracties.

Nadien is er meerjarenprogramma gemaakt voor de periode 2022 – 2024

Vinnie Veilig
Vinnie Veilig

Op de agenda staan

Bronnen

pdf ⋅ 2 MB

Uitvoeringsprogramma gedragsbeïnvloeding Drechtsteden 2022-2024

Download

pdf ⋅ 2 MB

Drechtsteden

Beleidsvisie verkeersveiligheid 2014 – 2020

Download