Werkgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden

De Fietsersbond is actief lid van de

Regionale Werkgroep Verkeersveiligheid

Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden

En er is een beleidsvisie Verkeersveiligheid 2014 – 2020. Voor de periode 2017 – 2019 is een actieprogramma opgesteld. Hierin participeert de Fietsersbond, o.a. door de organisatie van verlichtings- en fietskeuracties.

Vinnie Veilig
Vinnie Veilig

Op de agenda staan

Bronnen

pdf ⋅ 2 MB

Drechtsteden

Beleidsvisie verkeersveiligheid 2014 – 2020

Download

pdf ⋅ 1 MB

Actieprogramma

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2017 – 2019

Download