Werkgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden

De Fietsersbond is actief lid van de

Regionale Werkgroep Verkeersveiligheid

Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden

En er is een beleidsvisie Verkeersveiligheid 2014 – 2020. Voor de periode 2017 – 2019 is een actieprogramma opgesteld. Hierin participeert de Fietsersbond, o.a. door de organisatie van verlichtings- en fietskeuracties.

Vinnie Veilig
Vinnie Veilig

Op de agenda staan

 • Veiligheidscampagnes/ beleid.
 • Voorbereiding van actieplannen.
 • Toepassing CROW-richtlijnen (rotondes).
 • Europese Mobiliteitsweek.
 • Gevaren van het landbouwverkeer voor fietsers op de parallelwegen.
 • Paaltjes op de fietspaden (eenzijdige ongevallen) zie meldpunt.
 • Trainingen verkeersveiligheid.
 • School-op-Save (basisscholen)
 • Totally Traffic (middelbaar onderwijs)
 • Fiets- en E-Bikecursussen
 • etc.

Bronnen

pdf ⋅ 2 MB

Drechtsteden

Beleidsvisie verkeersveiligheid 2014 – 2020

Download

pdf ⋅ 1 MB

Actieprogramma

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2017 – 2019

Download