Ongevallen 2008 – 2012

 0 dodelijke slachtoffers Drechtsteden in 2012

Het Rijk heeft immers met de Vereniging Nederlandse Gemeenten afgesproken dat er voor 1 januari 2014 een plan van aanpak Veilig Fietsen moet liggen om fietsongevallen te voorkomen.

De verkeersveiligheid neemt toe, maar niet voor fietsers. Dit is urgent omdat het aantal fietsers ook nog eens toeneemt.

Belangrijke oorzaken die daarbij worden genoemd zijn ‘eenzijdige’ ongevallen, zoals:

  • botsen tegen paaltjes,
  • slippen op wildroosters,
  • slecht wegdek (wortelopdruk of sleuven tussen tegels),
  • stoepranden,
  • niet consequente gebruik van de CROW-richtljnen voor de rotondes.

Bronnen

Voor een overzicht / landkaart van alle geregistreerde fietsongelukken in de Drechtsteden met slachtoffers in de periode 2008 – 2012 klik hier. Overigens is hier wel sprake van een grote onderregistratie.

Voor meer informatie kun je terecht op de site van het ROV-Zuid-Holland.

Verder is er door verschillende ambassadeurs verkeersveiligheid Zuid-Holland het Manifest Veilig fietsen op 5 maart 2014 ondertekend.

⋅ 125 KB

Verkeersveiligheid onder de loep genomen

AD Drechtsteden 20121202

Download

⋅ 134 KB

Fietsen kan veiliger

Stem van Dordt 20131211

Download

⋅ 200 KB

Jaar geen verkeersdoden

AD Drechtssteden 20130513

Download

⋅ 162 KB

Manifest locale aanpak veilig fietsen

Ambassadeurs Fietsveiligheid en de ambassadeurs Verkeersveiligheid Zuid-Holland

Download