Oprichting RPV

Op 29 januari 1998 is in Papendrecht de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden opgericht. Hiervoor tekenden alle wethouders Verkeer en vervoer Drechtsteden, de heemraden van de waterschappen, de politie, het Openbaar Ministerie, het POV Zuid-Holland, RWS. Na deze bijeenkomst zijn VVN, de Schoolbegeleidingsdienst (SBD) en de Fietsersbond projectlid geworden.

oprichting

Intentieverklaring

intentieverklaring
Doelstelling RPV

Pers