Regionaal

De Drechtsteden bepalen voor een groot deel het regionale verkeers(veiligheids)beleid. Voor de Drechtsteden ligt voor de periode 2018 – 2022 het accent vooral op bereikbaarheid.

 

20170728_0651001

In 2020 is een gebiedsagenda Drechtsteden Bereikbaar vastgesteld. Hier is de fiets een van de 12 opgaven in.

Link

Uitvoeringsprogramma 2018- 2022 Drechtsteden

Regionaal fietsbeleid is hierin afwezig, ondanks ons advies. Dit was ook al het geval in de vorige collegeperiode (sic).

Dat is jammer en onhandig: fietsen houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Regionaal beleid dat aansluit op bijvoorbeeld tussen-stedelijke snelfietsroutes is daarom meer dan noodzakelijk.

Zonder beleid zijn we aangewezen op Provinciale plannen – die gelukkig goed zijn….
Bron

Beleid Drechtsteden

Een deel van de brief die we aan de Drechtraadleden zonden:

We willen u er op wijzen dat afstanden binnen de regio relatief klein zijn (minder dan 7,5 km) en dat er daarnaast een ontwikkeling is bij fietsers om langere afstanden af te leggen. Concrete voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het snelfietsroute-netwerk tussen Alblasserdam en Sliedrecht en tussen Zwijndrecht en Rotterdam. En natuurlijk de gestage groei van het aantal e-fietsen. Deze zorgen ook voor een vergroting van de actieradius van fietsers.Steeds meer provinciale, landelijke en internationale organisaties ondersteunen dit financieel en naar verwachting komen daar ook de komende jaren meer middelen voor vrij. Kortom juist voor het fietsen loont het om dit ook regionaal te blijven ondersteunen. Wij adviseren u daarom daar met de opstelling van het nieuwe raadsprogramma duidelijk rekening mee te houden en daar middelen voor te reserveren.

contouren-drechtraad_2014-2018  ;  aanbiedingsbrief
RPV /RWV

Gelukkig is het Regionaal verkeersveiligheidsbeleid, dat wordt georganiseerd door de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid, met als uitvoeringsorgaan de Regionale Werkgroep Verkeersveiligheid niet onder het directe gezag van de Drechtraad geplaatst, waardoor de verkeersveiligheid al vele jaren met verve wordt aangepakt.