Regionaal

De Drechtsteden bepalen voor een groot deel het regionale verkeers(veiligheids)beleid.

20170728_071828

Door de Drechtraad is een Uitvoeringsprogramma 2014- 2018 vastgesteld (als bijlage hieronder toegevoegd).

Hierin is, ondanks ons advies, geen rol meer weggelegd voor regionaal fietsbeleid.

Dat is jammer en onhandig: fietsen houdt immers niet op bij de gemeentegrens. En, doordat de kwaliteit van fietsen en fietspaden steeds beter wordt, kunnen er grotere afstanden worden afgelegd. Regionaal beleid dat hierop aansluit is daarom meer dan noodzakelijk.

Zo zijn er in een aanpalende regio nu plannen voor de BAR-route: een snelfietsroute tussen Alblasserdam, Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Dit kan een verlenging van de Beneden-Merwede snelfietsroute worden en bijvoorbeeld voor verbeteringen zorgen van de aansluitingen bij de brug over De Noord. Maar dat wordt lastig omdat de Drechtsteden geen beleid hebben geformuleerd… hoe moet dat nu verder … ? (niets doen is voor ons geen optie)

Uiteindelijk moet er in de volgende versie een goed fietsbeleid worden opgenomen !

[ N.B. Regionaal verkeersveiligheidsbeleid, wat wordt georganiseerd door de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid, is wel een onderdeel gebleven van het regionaal beleid]

Een deel van de brief die aan de Drechtraadleden is gezonden staat hieronder. De gehele brief is als bijlage ‘Drechtraad_brief-afdeling’ hieronder toegevoegd.

We willen u er op wijzen dat afstanden binnen de regio relatief klein zijn (minder dan 7,5 km) en dat er daarnaast een ontwikkeling is bij fietsers om langere afstanden af te leggen. Concrete voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het snelfietsroutenetwerk tussen Alblasserdam en Sliedrecht en tussen Zwijndrecht en Rotterdam. En natuurlijk de gestage groei van het aantal e-fietsen. Deze zorgen ook voor een vergroting van de actieradius van fietsers.Steeds meer provinciale, landelijke en internationale organisaties ondersteunen dit financieel en naar verwachting komen daar ook de komende jaren meer middelen voor vrij.

Kortom juist voor het fietsen loont het om dit ook regionaal te blijven ondersteunen. Wij adviseren u daarom daar met de opstelling van het nieuwe raadsprogramma duidelijk rekening mee te houden en daar middelen
voor te reserveren.

Bronnen