Beleid Papendrecht

In het Verkeers- en vervoersplan 2010 – 2020 zijn de volgende punten voor de fiets opgenomen:

  • de gemeente wil het autogebruik terugdringen ten gunste van het openbaar vervoer en de fiets door de aantrekkelijkheid te verbeteren, voor lokale en regionale verplaatsingen.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld:

  • het verbeteren van de fietsverbinding via de Matenasche Scheidkade over de A15;
  • een nieuw fietspad voor de aansluiting A15-N3 richting de kern van Oud-Alblas;
  • een onderzoek naar de haalbaarheid van verbeterde fietsverbindingen richting de waterbushaltes Westeind en Oosteind;
  • mogelijke verbeteringen zijn:
    • de aanleg van een verbinding tussen de Rembrandtlaan en Noordhoek;
    • de verbetering van de voorzieningen langs de route Westeind-Noordhoek.