Beleid Papendrecht

In de gemeente heeft de afdeling actief meegedacht aan het nieuwe plan 2023 – 2030. Het is dan ook geen verrassing dat we over het algemeen positief zijn over het nieuwe beleid.

Inspraakreactie

Reactie van de gemeente op onze inspraaknotitie

 • We voegen de bestemmingen, zoals ook benoemd in het netwerk stappen, op verzoek van de Fietsersbond toe aan het netwerk trappen. Ook fietsvriendelijkheid van infrastructuur hebben we opgenomen in de toelichting op de tekst
 • De gevraagde voorkeursbreedte voor fiets(suggestie)stroken is vergroot van 1,80 naar 2,00 meter.
 • We streven naar een logisch en duidelijk wegbeeld.
 • Wat ons betreft is nieuwe mobiliteit (deelmobiliteit) voldoende verankerd in het mobiliteitsplan. Het heeft dan ook geen aanvullende of meer nadrukkelijke plek gekregen. Voor de plannen rond de A15 zijn we ons bewust van de aandacht die het vraagt.
 • We hebben de educatie sterker beschreven in het mobiliteitsplan, waarbij de ouderen (e-bike) fietsers expliciet als voorbeeld genoemd is.

Het nieuwe plan 2023 – 2035 is hier terug te lezen.

Papendrechtste brug
Beeld-auteur: Arij van der Stelt

In het vorige Verkeers- en vervoersplan 2010 – 2020 zijn de volgende punten voor de fiets opgenomen:

 • de gemeente wil het autogebruik terugdringen ten gunste van het openbaar vervoer en de fiets door de aantrekkelijkheid te verbeteren, voor lokale en regionale verplaatsingen.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld:

 • het verbeteren van de fietsverbinding via de Matenasche Scheidkade over de A15;
 • een nieuw fietspad voor de aansluiting A15-N3 richting de kern van Oud-Alblas;
 • een onderzoek naar de haalbaarheid van verbeterde fietsverbindingen richting de waterbushaltes Westeind en Oosteind;
 • mogelijke verbeteringen zijn:
  • de aanleg van een verbinding tussen de Rembrandtlaan en Noordhoek;
  • de verbetering van de voorzieningen langs de route Westeind-Noordhoek.