Doorfietsroute langs Zonnepark/ Kijfhoek Noord

De doorfietsroute de F16 is een van de allereerste doorfietsroutes uit de regio en in Nederland. Kortom een goede reden om naar mogelijkheden te zoeken deze verbinding aantrekkelijker te maken.

Verbeteringen

Het aanleggen van een zonnepark in Zwijndrecht, Kijfhoek Noord vormt een mooie meekoppelkans voor de fietsers in de regio, m.n. voor de verbinding tussen Zwijndrecht en Barendrecht.

Voordelen

  • Een verkorting van de doorfietsroute met 600 meter
  • De reistijdwinst tussen Dordrecht en Rotterdam wordt 3%.
  • Er hoeft geen gebruik meer te worden gemaakt van de verkeerslichten bij de kruising Munnikensteeg – Langeweg
  • De verbinding tussen het Waalbos, sportpark/ bedrijventerrein Bakesteijn en Barendrecht wordt korter en veiliger
  • Ontlasting van het huidige fiets-voetpad op de Langeweg  (vooral tussen de Munnikensteeg en de Rijksstraatweg is ze smal)
  • Realisatie van een extra calamiteitenroute/ werkweg langs de Oude (spoor)Lijn/ het rangeerterrein Kijfhoek
  • Gezondere route, er wordt niet langs auto’s gefietst. In de huidige situatie is dat 4,6 km. In de voorgestelde situatie is dat 4 km langs spoorlijnen/ het Waalbos/ de Buitendreef.
De huidge route van de F16. Bron: youtu.be

Impressies van het gewenste tracé

De Langeweg