Doorfietsroute langs Zonnepark/Kijfhoek-Noord

De doorfietsroute, de F16, is een van de allereerste doorfietsroutes in de regio en in Nederland. Kortom, een goede reden om naar mogelijkheden te zoeken deze verbinding aantrekkelijker te maken.

Verbeteringen

Het aanleggen van een zonnepark in Zwijndrecht, Kijfhoek-Noord, vormt een mooie ‘meekoppelkans’ voor de fietsers in de regio, met name voor de verbinding tussen Zwijndrecht en Barendrecht.

Voordelen:

  • een verkorting van de doorfietsroute met 600 meter;
  • de reistijdwinst tussen Dordrecht en Rotterdam wordt 3%;
  • er hoeft geen gebruik meer te worden gemaakt van de verkeerslichten bij de kruising Munnikensteeg – Langeweg;
  • de verbinding tussen het Waalbos, sportpark/bedrijventerrein Bakesteijn en Barendrecht wordt korter en veiliger;
  • ontlasting van het huidige fiets-/voetpad op de Langeweg. Vooral tussen de Munnikensteeg en de Rijksstraatweg is ze smal;
  • realisatie van een extra calamiteitenroute/dienstweg langs de Oude (spoor)Lijn/het rangeerterrein Kijfhoek;
  • gezondere route: er wordt niet langs auto’s gefietst. In de huidige situatie is dat 4,6 km. In de voorgestelde situatie is dat 4 km langs spoorlijnen/het Waalbos/de Buitendreef.
De huidge route van de F16. Bron: youtu.be

Impressies van het gewenste tracé

De Langeweg