De Schil en fietsstraten

De gemeente heeft,voorafgaand aan de invoering van de eerste fase van de invoering van 30-km zone in 2016 in de Schil adviezen gevraagd aan de bewoners en belangenorganisaties. Ze heeft op basis van de verschillende reacties van belangengroepen, zoals de Fietsersbond een reactie geformuleerd en heeft haar beleid her en der aangepast. Voor de Fietsersbond was dit een reden om een aantal nieuwe gezichtpunten te beschrijven.

Reactie Fietsersbond op verkeersplan

Het is goed dat er wordt nagedacht over verbetering van de verkeerssituatie in De Schil. Invoeren van een maximumsnelheid van 30 km per uur in het projectgebied kan een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Ook dit plan kan worden gebruikt om Dordrecht niet alleen veiliger, maar ook fietsvriendelijker te maken. Er is immers in het nieuwe plan ‘Dordt fietst verder’ bepaald dat het stimuleren van het fietsen vooral moet worden gerealiseerd door werk-met-werk te maken en dan vooral de fiets goed mee te nemen.

Hieronder de specifieke reactie, een reactie die inmiddels ook besproken is op het stadskantoor.

Uitzonderingen

Gebiedsontsluitingswegen vallen terecht buiten de 30 km-zones. Hierin ondersteunt de Fietsersbond het plan voor de Burgemeester de Raadtsingel en Noordendijk. Wel willen wij dat de Spuiboulevard en de J. de Wittstraat binnen het 30 km-regime gaan vallen en dat er schrikstroken worden aangebracht bij parkeerplaatsen, indien ze er nog niet zijn.

Voor de Spuiweg en het Papeterpad adviseren wij uitdrukkelijk er 30 km-zones van te maken (dit kan al aan de zuidzijde van de Krispijntunnel beginnen).

Markeringen

De aanduiding 30 km-zone dient op te vallen. Het bijv. nu aanwezige bord bij de ingang van de Bankastraat is volstrekt onvoldoende. Een ‘poortconstructie’ wordt geadviseerd. Hierbij is het verkeersbord in een gekleurd pijpframe gevat en is er een drempel / aanduiding op het wegdek wat dit duidelijk maakt.

Er zijn er veel (permanente) herhalingsborden ’30 km-zone’ gepland. In het begin zullen die zeker een functie zullen, maar een deel kan op termijn worden verwijderd (tegelijk met de borden ‘situatie gewijzigd’). Een ‘oerwoud aan verkeersborden’ moet worden vermeden. Het moet immers vanzelf spreken.

Schrikstrook

Om fietsers meer afstand te laten houden van de autoportieren en automobilisten te stimuleren naast die fietsstrook te parkeren, wordt geadviseerd om schrikstroken te maken. De zogenaamde ‘deurval’, wordt daarmee voorkomen. Dit is op veel plaatsen toepasbaar.

30-km weg met schrikstrook, geasfalteerde fietsstrook en een klinkerweg.
30-km weg met schrikstrook geasfalteerde fietsstrook en een klinkerweg (Delft).

Fietsstraten

Een aantal naar het centrum lopende straten heeft een duidelijk belangrijkere functie gelet op aard en intensiteit voor fietsers dan voor autoverkeer. Deze kunnen ingericht worden als ‘fietsstraat (auto te gast)’.

Fietsstraten worden geadviseerd in de

 1. Vrieseweg, tussen Oranjepark en Vrieseplein,
 2. Sint Jorisweg doorlopend in Hallincqlaan en Stooplaan
 3. Dubbeldamseweg Noord doorlopend in het gedeelte van de Blekersdijk tot aan de basisschool Vest (Blekersdijk verderop door weginrichting niet geschikt). Deze vooral in relatie met de spoortunnel vanuit de Dubbeldamseweg Zuid en verbetering aansluiting op de rotonde Toulonselaan.

Van west naar oost

 1. Spuiweg en Papeterpad kunnen beter als 30km-weg worden ingericht dan als 50 km/u ‘uitzondering’. Het 30 km/u regime kan dan al aan de zuidzijde van de Krispijntunnel beginnen. De ontbrekende fietsverbinding Kilwijkstraat-noordelijke richting Spuiweg (langs de zuidzijde van de rotonde) kan worden hersteld. Bij het verlaten van de rotonde in noordelijke richting naar de Spuiweg moet de automobilist een drempel tegenkomen waar hij de fietsers richting Kilwijkstraat kruist.
 2. De Albert Cuypsingel tussen Beverwijckstraat en Johan de Wittstraat is erg breed. Optisch is daar wat aan te doen door een brede (eventueel oneffen) middenmarkering.
  Een doorsteekje voor fietsers van de noordzijde van de Albert Cuypsingel naar het terreintje voor de wonigen Joh de Wittlaan 53-71.
 3. Schrikstroken bij parkeerplaatsen langs Albert Cuyp- en Nic Maessingel
  Een doorsteekje noordwesteliijke fietsstrook Ferdinand Bolsingel voor nr 193 langs naar de ‘dode arm’ (voorheen oostelijke rijbaan Blekersdijk)
  Dubbeldamseweg Noord en Blekersdijk van Singel tot Adriaan van Bleyenburgstraat fietsstraat (i.v.m. basisschool De Vest).
 4. Schrikstroken langs parkeerplaatsen Dubbeldamseweg Noord en Ferdinand Bolsingel
  Parkeerplaatsen (2x) direct voor en na de zebrapaden in de Ferdinand Bolsingel (nr 138-140) ten behoeve van beter zicht verwijderen (nb. overgenomen door de gemeente).
 5. Vrieseweg fietsstraat.
 6. Schrikstroken langs parkeerplaatsen Samuel van Hoogstratensingel.
 7. Sint Jorisweg-Hallincqlaan-Stooplaan fietsstraat.
 8. Paaltjes in het voetpad van de Sint Jorisweg verwijderen.
 9. Parkeerplaatsen (2x) op de Groenedijk, ter hoogte van het Steltenpad, opheffen voor een beter zicht op overstekende fietsers. Eventueel tevens ‘virtueel kruisingsplateau’ (nb overnomen door de gemeente).
 10. De huidige inrichting van het laatste stukje singel tot de Noordendijk (Godfried Schalckensingel) opwaarden. De uitstraling zou moeten worden die van wandelboulevard tussen de parkeervoorzieningen bij het Energiehuis en Kunstmin.
 11. Parkeerplaatsen aan één zijde kunnen worden opgeofferd aan verbreding van het voetgangersdomein. Alternatief: woonerf.
⋅ 857 KB

Antwoord met vijf veranderingen.

Gemeente Dordrecht

Download

⋅ 50 KB

Reactietabel

Gemeente Dordrecht

Download