beleid HiA

De mobiliteitsvisie is beschreven in het gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 2009 tot 2020. Hierin is over de fiets het volgende opgenomen:

  • Het aandeel van de fiets in verplaatsingen tot 7,5 km is in de huidige situatie (2006) met 38% vrij hoog. Van belang is, ondanks de enorme groei van het inwonersaantal, de concurrentiepositie ten opzichte van de auto voor verplaatsingen tot een afstand van 7,5 kilometer te behouden en zelfs te verbeteren.
  • Het stimuleren van het fietsgebruik kan plaatsvinden door randvoorwaarden te creëren in de vorm van goede fietsroutes en door de voorzieningen te verbeteren zoals het fietsparkeren.
  • De gemeente zal nog verder voorzien in een netwerk van snelle en comfortabele fietsroutes. Dit kan door het realiseren van een direct en aantrekkelijk netwerk van fietsverbindingen.