Fietsland-2040: fiets-follys en meer

Fiets-Follys in de Drechtsteden kreeg een eervolle vermelding van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen

* Dordrecht zou het begin kunnen worden van een netwerk van fiets-follys : fietsknooppunten/overstapplaatsen. Deze overstappunten zijn ook plaatsen waar, afhankelijk van de schaal, verschillende voorzieningen aanwezig zijn.

Er is een tempografische kaart gemaakt waarop zichtbaar is wat de reistijd is in de Drechtsteden. Daardoor  wordt ook duidelijk wat de reistijd zal zijn bij het aanleggen van nieuwe bruggen. Daar valt in de Drechtsteden veel winst mee te behalen.

* Een andere inzender voorziet dat door de ontwikkeling van de e-fiets er door meer mensen grotere afstanden worden afgelegd. Dit vraag om een passende infrastructuur. De mogelijkheden die er momenteel al zijn om fietsen beter te tellen, hun bewegingen te meten, kunnen daarbij worden gebruikt om het wegennet te optimaliseren.

* De derde inzender ziet kansen om boven het rivierenknooppunt een rotonde aan te leggen voor fietsers, juist nu fietsers verder en makkelijker kunnen fietsen. Verder willen zij de mogelijkheden van het water optimaal benutten door letterlijk fietspaden over en langs het water te laten lopen.

Al met al ideeën die weer even tot nadenken stimuleren. En verheugend is nu ook dat de fiets een onderzoekselement is voor studenten Stedenbouwkunde.

Bronnen