Doorfietsroutes

Een doorfietsroute is primair bedoeld als alternatief voor automobilisten in filegevoelige gebieden. Zeker met de recente ontwikkeling van e-bikes is dat alternatief steeds aantrekkelijker.

Daarnaast bieden doorfietsroutes ook de mogelijkheid om de stad eenvoudiger met het buitengebied te verbinden. Ze hebben daarom ook een belangrijke recreatieve waarde.

Binnen de Drechtsteden zij er twee trajecten waar doorfietsroutes zijn aangelegd. Dit zijn de F16 en de F15: Beneden Merwederoute.

Daarnaast is er sprake van doorfietsroutes tussen:
Dordrecht – Breda
Dordrecht – Hoekse Waard
Dordrecht – Gouda
Dordrecht – Rotterdam – langs de Noord

F16

tussen Dordrecht en Rotterdam

Voor meer informatie over het tracé  – dat nog steeds niet bewegwijzerd is  – zie onze routeplanner.

De route is in juni door de onderzoeker van de Fietsersbond, Piet van der Linden, langs de meetlat gelegd. Het blijkt niet de best uitgevoerde snelfietsroute in het land te zijn.. Een verslag hiervan is in Metro opgenomen. TV-Rijnmond heeft er ook een uitgebreid item aan gewijd. Nog veel meer informatie over de route vind je in de folder. De film die is opgenomen op het gebied van de Drechtsteden kun je hieronder zien.

Wij hebben dus nog de nodige wensen voor de F16 een snelfietsroute genoemd mag worden. Daarvoor maakten we een speciaal F16 actueel overzicht.

Bronnen

F15 = Beneden Merwederoute

beneden-merwede-route

tussen Alblasserdam, Dordrecht en Sliedrecht.

  • Voor meer informatie over het tracé zie de link

Een snelle fietsroute van Sliedrecht naar Alblasserdam langs de A15, met laddersysteem:  een tweede poot van de ladder langs de hoofdverkeersader binnen de bebouwde. De twee poten zijn met logische dwarsverbindingen (sporten) aan elkaar verbonden. Tevens een aftakking richting Dordrecht over de Merwedebrug.

De route is in 2018 geopend.
opening

Op verzoek van de Fietsersbond is ook gekeken naar de aansluitingen vanaf de ladder de polder in. Daarbij is de fietsbrug over de A15 die te steile opritten heeft aan de zuidzijde inmiddels aangepast door in een U-bocht de helling te plaatsen, zodat deze minder stijl is. De noordkant moet nog worden aangepast, maar daar wordt over onderhandeld met de grondeigenaren.

De Fietsersbond heeft aandacht gevraagd voor de verlichting langs het project omdat die hetzij ontbrak hetzij geen veilig gevoel gaf. Op dit moment wordt gedacht aan dynamische verlichting langs de A15 en N3 en aan vaste verlichting langs het overige deel.

Abonneer je ook op ons afdelingsblad De Terugtrapper.