Zet fietsen op 1 (2022)

Gemeenteraadsverkiezingen doen ertoe, zeker voor fietsers en wandelaars. Daarom zijn alle verkiezingsprogramma’s (zie tabel onderaan) in de Drechtsteden vergeleken.

Gemeentelijke verkiezingen zijn de belangrijkste voor de fietsers en wandelaars. Ondersteund door het Rijk en de provincies met de Tour de Force  met een fietsprogramma. Het is nu de verantwoordelijkheid van gemeenten om met plannen te komen. Zij (en nu de kiezer) zijn dus aan zet.

In 2021 heeft de Fietsersbond alle partijen geadviseerd. Deze zijn op de website te zien. Nu, delen wij prijzen/ medailles uit aan alle 61 partijen die aan de verkiezingen meedoen.

Analyse

Er is veel aandacht voor veiligheid. Het lijkt steeds meer een sleutelbegrip (of stopwoord) te worden dat vervolgens door de partijen verschillend wordt ingevuld.

Verder bleek dat parkeren (en dan wordt meestal bedoeld autoparkeren) iets is dat met fluwelen handschoenen wordt aangepakt. De ruimte die de auto in de openbare ruimte inneemt wordt daarbij voor lief genomen. Blij is men bijvoorbeeld over het afschaffen van betaald parkeren in Zwijndrecht of het niet invoeren van betaald parkeren in andere gemeenten. Soms wordt zelfs gepleit voor een nieuwe parkeergarage.

Opvallend is daarbij dat er in Dordrecht een fietsenstalling wordt gesloten (Kolfstraat), terwijl geen van de partijen aangeeft dat er een nieuwe/ vervanging moet komen.

Door veel partijen wordt daarentegen ook aandacht geschonken aan het stallen van de fiets.

Dat fietsers meer groen bij verkeerslichten moeten krijgen wordt bijna door iedereen onderschreven.

De snelheid in en om een gemeente wordt veel genoemd, vaak zijn dat cryptische omschrijvingen 50, tenzij, mits 30 tenzij of 30 om scholen, waarbij de handhaving soms een aandachtspunt is.

Opvallend is ook dat de partijen waar de portefeuillehouder Verkeer nu in het college zit vaak een betere fietsparagraaf hebben dan de anderen. Alsof de ervaring met verkeer meer inzicht en daardoor fietsvriendelijkheid heeft geleid.

Oproep

Wanneer je zelf ook de raadsleden wilt wijzen op de punten die voor jou van belang zijn, verzend dan een brief naar hen zie link

DE MEDAILLES

medailles

Goud ?

 • CU/SGP/ PvdA/ PvdD (Dordrecht)
 • CDA (Hardinxveld-Giessendam)
 • SGP/CU (Papendrecht)
 • CDA (Sliedrecht)
 • SGP/CU (Zwijndrecht)

Zilver?

 • Denk/ SP/ Jezus Leeft/ GroenLinks (Dordrecht)
 • CU (Hardinxveld-Giessendam)
 • D66 (Hendrik-Ido-Ambacht)
 • CDA/ GroenLinks/ D66 (Papendrecht)
 • Pro Sliedrecht/ CU/SGP (Sliedrecht)
 • ABZ/ PvdA/ GroenLinks (Zwijndrecht)

Brons?

 • VVD/ CDA (Dordrecht)
 • SGP (Hardinxveld-Giessendam)
 • PvdA (Hendrik-Ido-Ambacht)
 • PvdA/ VVD/ D66/ Onafhankelijk Papendrecht (Papendrecht)
 • CDA (Zwijndrecht)

Deelname

bewijs van deelname

 • PvdA/ VVD (Alblasserdam)
 • Gewoon Dordt/ Beter Voor Dordt/ Op Ons Eiland/ VSP (Dordrecht)
 • PvdA/ VVD/ T@B (Hardinxveld-Giessendam)
 • Echt Voor Ambacht/ Gemeentebelangen/ Realistisch Ambacht (Hendrik-Ido-Ambacht)
 • PvdA/ PAB (Papendrecht)
 • ZPP/ D66 (Zwijndrecht)

niet relevant/ geen melding

De volgende partijen zien fietsers over het hoofd:

 • Forum voor democratie/ PVV (Dordrecht)
 • CDA (Hendrik-Ido-Ambacht)
 • Slydregt Nu/ VVD/ PvdA (Sliedrecht)

Opvallende wensen

Alblasserdam

 • Veilige fietsroutes tussen Alblasserdam en Papendrecht voor de jeugd. Een ondertunneling van de kruising met de Edisonweg zal hiertoe bijdragen en willen zij laten onderzoeken (VVD).

Dordrecht

 • Alle dagelijkse voorzieningen moeten binnen tien minuten lopen of fietsen te bereiken zijn (VVD).
 • Tussen de wijken onderling en naar de binnenstad worden herkenbare, groen gekleurde, goed bewegbewijzerde snelfietsroutes aangelegd waarbij de doorstroming gemaximaliseerd wordt. Dit betekent zo min mogelijk verkeerslichten en bij onvermijdelijke verkeerslichten een korte wachttijd (CDA).
 • Het stimuleren van inwoners om de auto te laten staan door het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te belonen. Dit kan door middel van vouchers en spaarpunten. De gemeente dient hiervoor afspraken te maken met ondernemers (DENK).
 • Er blijft aandacht voor recreatieve fietsroutes (Zoals langs de noordzijde van het Wantij en in de Biesbosch) PvdA).
 • Dordrecht pakt onlogische en gevaarlijke fietsroutes aan, zoals de spoorwegovergang
  Krommedijk, de route Weeskinderendijk Boven – Laan der Verenigde Naties, de route Dokweg – Achterhakkers en de kruising Spuiweg/Singel (PvdD).

Papendrecht

 • Betere voet- en fietspaden. De fiets- en wandelroute langs de rivier wordt telkens onderbroken, dit moet een doorgaande mooie route worden (CDA).
 • Gemeente Papendrecht krijgt een plekje in de top 10 van gemeenten bij de ranglijst van de Fietsersbond (SGP).
 • Een doorgaand vrij liggend fietspad langs de rivier. Ontbrekende stukken worden toegevoegd (zoals van het centrum richting Nieuwland Parc). Zo kan van het centrum van Papendrecht tot aan Kinderdijk via één pad worden doorgefietst. Waar mogelijk worden ook looppaden toegevoegd (D66).

Er zijn de 61 (7 meer dan vier jaar geleden) programma’s, bij 7 gemeenten.