voorstel voor de politieke partijen

Nieuwe gemeenteraad en dan een nieuw fietsprogramma!

raadsverkiezingen 2022

Elke vier jaar maken de politieke partijen een nieuw verkiezingsprogramma. De Fietsersbond heeft alle partijen benaderd en voorstellen gedaan over de wijze waarop zij de komende periode hun gemeente veiliger en fietsvriendelijk kunnen maken.

Het gaat wel goed maar in elke gemeente is er vaak nog veel meer te doen. Met onze visie en de uitwerking daarvan nodigen wij de partijen uit om de gemeente nog weer een stap verder te ontwikkelen als fietsvriendelijke, duurzame, gezonde gemeente. De onstuimige groei in het fietsen en wandelen de afgelopen jaren onderstreept dat nog eens het belang en de behoefte aan fietsen en wandelen. Daarbij zal de fiets een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de invulling van de Green Deal.

Deze voorstellen zijn hieronder opgenomen. Het eerste deel gaat over de algemene punten. In het tweede deel is per gemeente een aantal extra punten opgenomen.

Beleid

De punten zijn zo opgesteld dat ze bij wijze van spreken zo in een programma kunnen worden gevoegd.

 1. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid wordt actief ingevuld. Investeringen hierin leveren de gemeenschap veel baten op en vanzelfsprekend ook voorkoming van veel leed.
 2. De norm van de inrichting van de bebouwde kom wordt max. 30-km-zone. Dit is ook via een motie in de Tweede Kamer aangenomen.
 3. Fietsparkeerbeleid dat erin voorziet dat fietsers goede stallingen (minimaal CROW-norm) kunnen benutten. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat stallingen dicht bij de ingangen van voorzieningen zijn geplaatst.
 4. Tweerichtingsfiets- voetpaden worden verbreed tot minimaal 4 meter, zodat gebruikers met verschillende snelheden niet tot ongelukken leiden.
 5. De veilige bereikbaarheid van basisscholen wordt gestimuleerd door de inrichting van ‘schoolbrengzones’ (geen auto’s in een bepaalde straal om de ingang van de school).
 6. Brommers/ scooters e.d. binnen de bebouwde kom verplaatsen naar de rijbaan. Te beginnen door de toegang tot een fietspad te markeren als ‘onverplicht fietspad’. Dit levert een vergroting van de verkeersveiligheid en een vermindering van de door fietsers in te ademen vuile lucht.
 7. Het economisch belang van fietsrecreatie, het fietstoerisme stimuleren, veel gemeenten in de Drechtsteden liggen immers langs een aantal belangrijke internationale fietsroutes.

Alblasserdam

 1. Het Dijklint langs de Noord wordt aangepast, zodat het fietspad weer veilig wordt.
 2. De fiets/voetpaden op de brug over de Noord worden verbreed.
 3. Fietspaden worden vergevingsgezind ingericht met o.a. een duidelijke kantmarkering.
 4. Deelmobiliteit wordt gestimuleerd, vooral in buurten met te hoge parkeerdruk. Daardoor ontstaat weer meer ruimte voor leefbaarheid, voetgangers en fietsers.
 5. Realiseer de onderdoorgang bij de A.15 tussen de Edisonweg en het Molenpad
 6. Korte verbindingen worden gerealiseerd of in stand gehouden voor voorzieningen voor o.a. de bewoners van Oost-Kinderdijk naar de Van Hogendorpweg.

Dordrecht

 1. Realisering doorfietsroute tussen de nieuwe Pr. Clausbrug en de Staart, de Jachthaven langs het Wantij.
 2. De gemeente gaat ook fietsparkeervoorzieningen bij sportfaciliteiten financieren (Nu geldt dat alleen voor autoparkeerplaatsen)
 3. Wijkontsluitingswegen, met 50 km-limiet voor auto’s, krijgen vrijliggende fietspaden
 4. Er komt een nieuwe makkelijk toegankelijke fietsenstalling in het centrum van Dordrecht.
 5. Realiseren schakel: Interwijkverbinding (tunnel) zuidzijde Dordt CS, route naar Dordt centrum en waterbushalte Merwekade
 6. Realiseren fietsverbinding Zwijndrecht – Dordrecht CS (F16) langs spoorlijn en door Weizigtpark richting Leerpark/Gezondheidspark
 7. Realiseren fietspad westzijde N3 incl. twee fietsviaducten (route Moerdijk/ ’s Gravendeel – Amstelwijck – station Dordt Zuid – Leerpark/Gezondheidspark – centrum Dordrecht)
 8. Realiseren fietspad langs MerwedeLingeLijn tussen station Stadspolders en Dordrecht CS / centrum (op routes Sliedrecht/Papendrecht – Dordrecht – Zwijndrecht)
 9. Realiseren fietsroute Stadswerven – Dordrecht Centrum (Prins Clausbrug) op route Sliedrecht/Papendrecht – Dordrecht – Zwijndrecht
 10. Realiseren schakel Stadswerven richting Papendrecht/Sliedrecht/Biesbosch (incl. ongelijkvloerse kruising Merwedestraat)
 11. Realiseren schakel Overkampweg – Schenkelsedijk op route naar Sportterrein/natuurgebied Biesbosch en de Elzen
 12. Verbeteren fietsvoorzieningen in Spuiboulevard gebied (o.a. Spuiweg, Spuiboulevard, Burg. de Raadtsingel (verkeersstructuurplan Spuiboulevard).
 13. Verkeersveiligheid Krispijnseweg verbeteren: gehele weg incl. kruispunten) onderdeel route centrum Dordrecht richting zuidelijke wijken en richting Moerdijk/’s Gravendeel. De hoofdtunnel van de Krispijnsetunnel wordt weer ingericht als fietstunnel.
 14. Verbeteren fietsvoorzieningen Dokweg (Dordtse Mijl) op route Zwijndrecht/Dordrecht centrum – havengebied – Moerdijk/’s Gravendeel
 15. Verbeteren fietsvoorzieningen Vest: verbinding Waterbushalte (Merwekade) – centrum Dordt – Dordrecht CS
 16. Oversteek Zuidendijk – Laan der VN – Patersweg, onderdeel route centrum Dordrecht richting zuidelijke wijken en richting Moerdijk/’s Gravendeel
 17. Verbreden fietspaden langs oostzijde N3
 18. Herinrichten Waldeck Pyrmontweg tot fietsstraat (verbinden snelfietsroute Krispijnseweg en snelfietsroute Nassauweg)
 19. (On)gelijkvloerse kruising fietspad oostzijde N3 – Copernicusweg (verkeersveiligheid verbeteren)

Hardinxveld-Giessendam

 1. Een autovrije veilige doorfietsroute tussen Sliedrecht en Gorinchem, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van de autosnelweg.
 2. Een verlenging van het fiets-voetpad onder aan de RIvierdijk (zie afbeelding)
hagi
Verlengde route langs de Boven Merwede in Hardinxveld

Hendrik-Ido-Ambacht

 1. Een autovrije veilige doorfietsroute tussen Zwijndrecht en Ridderkerk (langs de Noord).
 2. Verbeterde inrichting kruising Burgemeester Jonkerkade/ Pompe van Meerdervoortsingel.
 3. Een fietsstalling bij winkelcentrum ‘de Schoof’.

Papendrecht

 1. Aanpassingen en verbeteringen voor fietsers, zoals genoemd in het nieuwe Fietsbeleidsplan, dat zal worden opgenomen in het GVVP.
 2. Een goede aansluiting bij de Papendrechtse brug met de Visschersbuurt via een extra op- en afrit.
vischersbuurt2
Blauwe lijn is mogelijk nieuwe aansluiting bij de N3

Sliedrecht

 1. rotondes worden vormgegeven zoals de richtlijnen van het CROW aangeven, opdat ze ook een gelijke voorrangsregeling krijgen als in de rest van de Drechtsteden (Baanhoek west) zodat uniformiteit wordt bereikt.

Zwijndrecht

 1. Aanpassingen en verbeteringen voor fietsers, zoals opgenomen in het recente GVVP
 2. De stalling bij Walburg wordt vergroot en is via een veilige route over het parkeerterrein te bereiken
 3. De bewegwijzering voor fietsers wordt aangepakt / verbeterd.
 4. Een verkorting van de F16 door langs het spoor een fietspad aan te leggen. Een fietspad dat ook kan dienen als calamiteitenroute.
 5. Een autovrije veilige doorfietsroute tussen Zwijndrecht, Brugweg en Ridderkerk (onder, langs de binnenzijde van de dijk van De Noord).

Abonneer je ook op ons afdelingsblad De Terugtrapper.

Categorieën

0_sw1lau_400x400

William Nederpelt

Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en de RPV