Dordrecht

Groene route; kansen voor de fietsers

Koningsdag 2020

Een nog niet bestaande route tussen de Mauritsweg en het Generaal Spoorpad op de Staart. Gemaakt met de routeplanner van de Fietsersbond.

Fietsen wordt steeds populairder. Ook in Dordrecht is dat dagelijks zichtbaar. Alle stallingen blijken bijvoorbeeld steeds te klein te zijn, ook al worden ze uitgebreid. Meer fietsen is ook noodzakelijk; het aandeel van de auto moet terug en ook onze gezondheid vraagt om meer beweging.

In Dordrecht zijn er veel ontwikkelingen die locatiegebonden (buurten/wijken) zijn. De Fietsersbond kijkt echter ook naar het geheel (Dordrecht/Drechtsteden). Immers een mooi fietspad, zonder dat er een goede aansluiting met de omgeving is werkt niet echt.

In dit artikel zetten we daarom een paar plannen nog eens op een rijtje, zoals de Spuiboulevard, Wielwijk en Amstelwijck. Vervolgens hebben we natuurlijk voorstellen om het fietsen in Dordrecht nog aantrekkelijker te maken.

A Spuiboulevard

plan

Onlangs is door de Dordtse gemeenteraad besloten om de Spuiboulevard een facelift te geven. Twee ontwikkelingen zijn daarbij aan de orde. De bouw van een nieuw huis voor stad en regio. Met een grote ondergrondse fietsenstalling en het vooral geschikt maken voor fietsers, wandelaars en ov van de gehele weg. Tegelijk ligt ze haaks op de dwarsverbindingen naar het centrum en zullen er fietsdoorsteken goed moeten faciliteren.

Deze Spuiboulevard zal daardoor ook meer nog een zogenaamde bestemmingslocatie worden. Dit houdt in dat de routes van en naar de verschillende wijken juist voor de fietsers goed moeten zijn.

Dit zijn:

  1. De te ontwikkelen route onder het ov-station (Parktunnel)
  2. Oude tunnels, zoals de Krispijnse tunnel en de tunnel Dubbeldam zuid
  3. De westelijke ontsluiting met behulp van een spiraal naar de Stadsbrug
  4. De route tussen de Dokweg en de Achterhakkers, immers de Mijlweg wordt nu interessanter
  5. De route tussen Dubbeldam, over o.a. de Reeweg Oost, de Craeysteynstraat en de Vrieseweg
  6. De Groene route vanaf de Staart, over De Vest en over de in aanbouw zijnde Prins Clausbrug

1 Parktunnel

Binnenkort wordt begonnen met de bouw van de nieuwe fietsenstalling aan de Weizigtparkzijde van het station. Ook zal de verbinding met de Mauritsweg en de fietsstraat op de Nassauweg worden verbeterd. De zo gevoelde achterkant van het station wordt daardoor weer een mooie toegang tot het station. Zeker nu duidelijk is dat meer dan 70% van de Dordtenaren aan de zuidkant van het ov-station woont is zichtbaar geworden dat de historische oriëntatie van het station op het centrum geen recht doet aan die ontwikkelingen.Tijdens de overleggen en ateliers over de stalling en de inrichting van het Weizigtpark is de wens naar voren gekomen om een goed verbinding voor fietsers en voetgangers te creëren tussen het park en het centrum.
Een fietsonderdoorgang die het Weizigtpark met de Stationsweg verbindt kan een nieuwe en prettige verbinding vormen tussen het oude centrum en de zuidelijke wijken, de Sportboulevard/ het Gezondheidspark. In de plannen van de gemeente wordt hier al wel rekening mee gehouden. De middelen hiervoor zijn er echter nog niet.

2 Oude tunnels

De tunnels die in Dordrecht voor fietsers geschikt zijn gemaakt zouden tegenwoordig niet meer zo worden ontworpen. Daar gelden nu stevige eisen voor gelet op sociale veiligheid, capaciteit. De tunnels tussen het centrum en de zuidelijke stadswijken kunnen zelfs niet meer met een facelift worden verbeterd. Daar moet meer voor gebeuren.

Krispijnse tunnel

De Krispijnseweg zal een kwaliteitsverbetering ondergaan die zal moeten leiden tot een groter gebruik van de fiets binnen Dordrecht. Die Krispijnseweg komt via de Krispijnsetunnel uit in het te ontwikkelen Spuikwartier.

De hoofdbuis van de tunnel was ooit ontworpen voor fietsers. Vorige eeuw zijn op enig moment de fietsers van de voetgangerstunnel gebruik gaan maken, terwijl voor voetgangers een nieuwe doorgang is gemaakt. Dat de huidige fietstunnel ooit ontworpen was als een voetgangerstunnel is nog steeds goed te zien. En ze is nu waarschijnlijk niet berekend op het groeiend aantal fietsers.

Misschien moet de tunnel weer expliciet voor fietsers, ov en hulpdiensten geschikt worden gemaakt.

Krispijnse tunnel

Tunnel Dubbeldamseweg Zuid

Het tunneltje tussen de Dubbeldamseweg Noord en Zuid, wordt door velen als een onprettig ervaren. Een tunnel waar al veel pogingen zijn ondernomen om ze ‘vriendelijker’ te maken. Wat nog steeds niet echt is gelukt. Dit komt met name door de breedte en de slingers van de tunnel en daardoor het gebrek aan overzicht.

3 Aansluiting Stadsbrug

Het is mogelijk om de de fietstrappen bij de stadsbrug te vervangen door een spiraalvormige oprit. Dit lijkt in eerste instantie een onmogelijke optie. Voorbeelden uit het binnen en buitenland geven echter aan dat er veel meer mogelijk is. Dat juist een creatieve invulling van de ruimte een icoon kan worden wat de reis per fiets alleen al kan stimuleren.

spiraal stadsbrug
spiraal stadsbrug Beeld-auteur: Arij van der Stelt

4 Achterhakkers

De route over de Achterhakkers kent her en der fietspaden en stroken. Deze zijn (te) smal voor de gewenste ontwikkeling. Het fietspad over het Wilgenbos wordt daarbij door veel fietsers in twee richtingen benut, tot de overgang naar de Singel, daar steken veel fietsers over. Dit terwijl het een éénrichtingenfietspad is.

5 Dubbeldam

De route tussen Dubbeldam en het centrum is met name op de Reeweg Oost en de Vrieseweg, tussen het Sumatraplein en de afslag naar het Oranjepark niet prettig, waardoor ze niet veilig voelt voor met name kinderen. Het is immers een 50-km weg zonder aparte fietspaden. Hier worden auto’s rechts naast de fietsstrook geparkeerd, terwijl toch de ontwerpwens is om de auto’s links van een fietspad te parkeren.

De andere verbinding die het spoor kruist bij de Krommedijk verdient nog steeds geen schoonheidsprijs. Alleen voor frequente gebruikers is het duidelijk hoe de kruising kan worden gepasseerd. Alles behalve een ‘zichzelf wijzende weg’.

6 Groene route

De verbinding tussen de Staart en het centrum wordt in 2021 een stuk beter. Immers dan wordt de Prins Clausbrug geopend. Deze brug vormt het begin van de snelfietsroute naar Sliedrecht, Papendrecht en de Merwelanden (de Beneden Merwederoute).

Dat maakt het mogelijk om een groene fietsroute op de Wantijdijk langs het Wantij, langs de noordelijke oever over de nieuwe Prins Clausbrug aan te leggen.

Immers wanneer aan de noordzijde van de Prins Hendrikbrug een onderdoorgang wordt gerealiseerd. Kan een doorlopende slowlane worden ontworpen tussen het centrum, het station en het Generaal Spoorpad dat ook aansluiting geeft op de Baanhoekweg bij de jachthaven.
Deze route heeft gelet op de ontwerpeisen van het CROW over fietspaden veel pluspunten boven de route langs de Baanhoekweg en de Merwedestraat.
Bewoners van de Staart krijgen dan ook eindelijk een prettige doorgaande autovrije fietsroute naar het centrum. Een mooie kans die zich nu voordoet nu de bebouwing naast de Prins Hendrikbrug is gesloopt. De aanpak van de Prins Hendrikbrug biedt hiervoor nu een éénmalige kans.

– 2020518 AD Dordtenaar Bouw brug begonnen, maar gesteggel over kosten gaat door

B Amstelwijck

De gemeentelijke plannen voor Amstelwijck 2020 bieden grote kansen om de geoptimaliseerde nieuwe fietsroute op de Trompweg in Wielwijk naar het zuiden door te zetten. Onder meer voor een toekomstige aansluiting aan het geplande station Amstelwijck.

Het ontbreken van voorzieningen in het zuidwestelijke stadsdeel (Wilgenwende, Amstelwijck, Dordtse Hout) baart zorgen. Naast de negatieve woonkwaliteit gaat dit een negatief effect hebben op de vervoermiddelenkeuze ten nadele van lopen en fietsen.

Zie daarover ook ons eerder gepubliceerde artikel.

C Wielwijk

In Wielwijk vindt een structurele metamorfose plaats. De voormalige verkeersslagader, de Trompweg, wordt getransformeerd in een parkstrook met fietsroute. Het oorspronkelijke autoverkeer wordt verplaatst naar een route pal naast de A16; een strook waarin de huizen te dicht op de A16 staan, waar ze ook niet terugkeren. Door extra maatregelen wordt tegelijk het sluipverkeer door de wijk verminderd door ingebouwde hindernissen.

We hopen dat dit niet het enige voorbeeld blijft van het gedurfd aanpak ten gunste van het wonen en fietsen in Dordrecht.

Voor meer over Wielwijk

Kansen

Uit deze beschrijving blijkt dat er veel kansen liggen. Kansen die soms voor het oprapen liggen. Hiermee wordt ook duidelijk dat nieuwe ontwikkelingen niet alleen op één locatie een goede uitstraling kunnen hebben, maar dat ze ook in een breder perspectief kunnen en moeten worden gezien.

Het gaat dan met name nu over de parktunnel (Weizigtpark – centrum) en de slowlane inclusief de onderdoorgang bij de Prins Hendrikbrug.

Categorieën

0_sw1lau_400x400

William Nederpelt

Hendrik-Ido-Ambacht en de RPV