Dordrecht

Amstelwijck 2020, armoe troef

17 januari 2020

Wij hebben gereageerd op de plannen van de gemeente om ruim 1000 woningen in Amstelwijck te bouwen. Onze eerste reactie betrof het globaal bestemmingsplan Amstelwijck 2020 en in de 2e reactie leverden we op verzoek van de gemeente input voor onderzoeken binnen de op te starten milieueffectrapportage.

Wat zijn de heikele kwesties?

Allereerst: de gemeente stelt dat maximaal 1064 woningen toegestaan zijn ‘mits voldaan wordt aan de gestelde doelen op het gebied van gezondheid, woonkwaliteit, mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid’.

Wij menen dat de gestelde doelen absoluut niet gehaald gaan worden vanwege de benadering als postzegelplannetje, ontbrekende voorzieningen en een daaruit ontstane verplaatsingsnoodzaak met vooral de auto. Waarmee opgeteld de gestelde doelen absoluut niet worden gehaald.

 

Postzegelplannetjes

De gemeente benadert in onze ogen Amstelwijck 2020 te veel als een postzegelplannetje, geïsoleerd t.o.v. aangrenzende gebieden. Daarmee worden kansen onbenut gelaten om een volwaardiger zuidwestelijk stadsdeel te ontwikkelen.

Dordtsche Hout zonder voorzieningen,
Wilgenwende zonder voorzieningen
en nu weer ruim duizend woningen in Amstelwijck zonder voorzieningen.

Ontbrekende voorzieningen

Vermoedelijk vanwege de grote druk om in Dordrecht en de Drechtsteden duizenden woningen binnen de stadsgrenzen bij te bouwen, is voor Amstelwijck een louter woonprogramma opgesteld. Geen scholen, geen winkels, geen medische voorzieningen, (nog) geen ov-station enz. Terwijl de afstand tot dergelijke bestaande voorzieningen elders veel groter is dan normatief wordt gehanteerd. Ook Wilgenwende valt weer buiten de boot.

Het totaal aan toekomstige en huidige bewoners/ reizigers/ arbeidsplaatsen/ hotelgasten zal zeker in dit grotere stadsdeel in de richting van 7.000 personen gaan. Voldoende voor een buurtsuper en een aantal speciaalzaken. Daarnaast zijn medische en onderwijsvoorzieningen nodig.

Forse toename autoverkeer

De gevolgen op verkeersgebied zijn aanzienlijk. Wegen in en rond de wijk krijgen ongewenste toename van autoverkeersintensiteit, zoals bijv. de Zuidendijk.
De schets voor de fietsroutes laat zien, dat een nieuwe fietsroute langs de A16 is gepland, de meest ongezonde locatie in Dordrecht. En dat terwijl bijv. het doortrekken van de Trompwegroute recht door Amstelwijck voor de hand ligt i.p.v. af te buigen langs de A16.

Ov-station

De mogelijke stationslocatie station Amstelwijck zou in dit stadsdeel een nieuw kloppend hart kunnen gaan worden, met daarbij een p&r-functie van randstedelijke betekenis. En met een zeer positief effect voor de vervoermiddelenkeuze in dit stadsdeel en de Randstad. Wij vinden de houding van de gemeente over dit nieuwe station veel te laconiek en afwachtend.

Geen flexibiliteit

Het volproppen geeft op termijn het grote risico dat geen ruimte aanwezig is om in te spelen op wenselijke veranderingen die in de loop der tijd altijd zullen komen. En, de tekortkomingen in deze wijk zal de economische waarde van de woningen ongunstig beïnvloeden.

Amstelwijck
Beeld-auteur: Arij van der Stelt

De tekening maakt duidelijk dat de afstanden tot voorzieningen ver boven gemiddeld en vanuit mobiliteitsdoelen onacceptabel zijn.
Een gemeentelijke reactie was dat het achterwege blijven van de voorzieningen goed zouden zijn voor bijvoorbeeld het winkelcentrum in Wielwijk. Waar dit opvallende protectionisme plots vandaan komt is een raadsel. Reeds lang wordt van ‘de markt het werk laten doen’ uitgegaan. Het gaat goed met Wielwijk, dus duidelijk een gelegenheidsargument waar duizenden bewoners de dupe van worden.

hoofdlijnen
Beeld-auteur: Arij van der Stelt

Hier te zien dat gemeente de Trompweg niet rechtdoor trekt maar omleidt via de Laan van Londen langs de A16. Verder is ‘leuk’ om te zien hoe de prioriteiten liggen. De verkavelingsopzet is over de fietsroutes gelegd. In Oudelandshoek is de verkaveling aangepast aan de fietsroutes. Hier lijkt dat niet aan de orde.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *