E-bikelessen/ doortrappen

Veilig fietsen op de E-bike

Instructie tijdens E-bikeles.
Instructie tijdens E-bikeles.

Een E-bike gaat vaak harder dan je gewend bent en kan daardoor tot ongelukken leiden.

~80% van de e-bike-ongelukken worden door jezelf veroorzaakt…. !

De Drechtsteden [RPV] steunt daarom een groot aantal e-bike-lessen

Deze worden via de huis-aan-huisbladen bekendgemaakt.

 

Rapportage

Geslaagde e-bike dag in Hendrik Ido Ambacht