Maatregelen veilig fietsen

Wat doen wij; wat kan jij?

Wij werken mee aan de uitvoering van het Plan van Aanpak Fiets Veilig Drechtsteden.

Jij kan zelf knelpunten benoemen op het Meldpunt van de Fietsersbond.

Belangrijk

 • fietsen (veel) veiliger moet worden
 • per doelgroep selectief werken
  • middelbare school
  • basisschool
  • ouderen

Maatregelen

 • Grote infrastructuur op aanpakken (=langetermijn) ↔ geregistreerde ongevallen
 • kleine infrastructuur aanpakken ↔ eenzijdige ongelukken (zelden geregistreerd!)

Veiligheid

V1. fietsers in de voorrang: fietspaden rood doortrekken
V2. fietswegversmallingen wegwerken
V3. schrikstroken aanleggen (helpt bij openslaande autoportieren)
V4. passeerstroken achter bushaltes óók in asfalt uitvoeren
V5. scooters (geel en blauw) op hoofdrijbaan
V6. te scherpe bochten wegwerken (vaak bij rotondes)
V7. rotondes identiek; turborotondes opheffen
V8. geen lage ligging fietspaden: geen zijzicht door auto’s
V9. geen fietsers de rijbaan op wegens bouw/wegwerken
V10 niet mengen fiets/auto in 50 km gebied

  • door sneeuw op de fietsstrook
  • geen pad of strook aanwezig (bedrijventerreinen)

V12 geen gevaarlijk oversteken door ontbrekend of te smal middeneiland
V13 geen tweerichtingenpaden, vooral smalle
V14 glas of stormschade (takken): ontwijkende fietser botst
V15 extreme windkracht bij hoogbouw: fietser valt
V16 slechte afwatering: botsing door uitwijken
V17 fietser in dode hoek
V18 verkeerslichten bijstellen :

 • ongeloofwaardige wachttijd
 • overlopende opstelvakken
 • roodlichtnegatie

Eenzijdig gevaar

E1. paaltjes
E2. doorsteekjes (bij rotondes / bushaltes) vuil en glad
E3. tegelsleuven in bochten
E4. berm te hoog / te laag
E5. wortelopdruk
E6. kruising industriesporen
E7. wildroosters
E8. gaten in het wegdek
E9. gleuven, richels bij kolken en kranen
E10 gleuven, richels, uitritbanden op kruispunten
E11 gladheid door sneeuw, ijs, rijp, bladeren
E12 obstakels bouw- en wegwerken
E13 verkeersdrempels gevaarlijk (steil, naden en kieren)
E14 geen of onvoldoende verlichting
E15 niet geruimde stormschade (takken)

Speciale aandacht

S1. toeristische routes
S2. schoolroutes