Inwoners over verkeersveiligheid (2013)

De ROV onderzocht wat ‘men’ vindt:

Ook in 2013 is in Zuid-Holland de mening van de inwoners over verkeersveiligheid gevraagd.

Verschillende regio’s, zoals de Drechtsteden, zijn vergeleken.

Opvallend

  • negatief:  37% (ZH 25%) automobilisten rijdt zelf te hard in 30 km-gebieden
  • positief:  98% fietsers zegt (bijna) altijd fietsverlichting te voeren

Opvallende resultaten Drechtsteden

  • 59% wil zwaar vrachtverkeer weren uit ’t centrum (3% lager dan ZH)
  • overal minder snelheidsovertreders dan 2011 [behalve op 120 km/uur wegen]
  • jonge chauffeurs rijden bovengemiddeld te hard, ouderen onder het gemiddelde.

Fietsverlichting : wat zeggen ze zelf

97% E-fietsers voert licht buiten de bebouwde kom [94% van de fietsers].

99% van de E-fietsers voert voorlicht binnen de bebouwde kom [97% van de fietsers]

97% van de E-fietsers voert achterlicht in de bebouwde kom [94% van de fietsers]

n.b. Tussen de regels is te lezen dat de verlichtingsacties van de Fietsersbond, die al 14 jaar plaatsvinden, een positief effect hebben op het gebruik van de fietsverlichting.

Fysieke maatregelen volgens automobilisten

Drempels
bij zebrapaden aanleggen:  67% (toename 3% t.o.v. 2011)
drempels/plateaus op kruispunten: 52%

Rotondes.
kruispunten > rotondes maken: 78%
[tegenstanders: 15% in 2011 naar 12% in 2013]

 

Snelheidslimieten.

220px-Belgian_road_sign_F4a.svg

30 km

42% voor het invoeren van 30 km-gebieden; 43% tegen [onveranderd sinds 2011].
30 km-gebieden zijn in Drechtsteden minder populair dan in rest Zuid-Holland

60 km

32% is voor invoering van 60 km-gebieden buiten de bebouwde kom; 50% tegen.
[tegenstanders gedaald van 54% naar 50%]

80 km

57% wil gescheiden rijbanen (geen inhaal-ongelukken meer) op deze wegen; 33% tegen.

Algemeen

Het blijkt dat een goede inrichting van de 30 km-gebieden juist in de Drechtsteden van belang is. In Dordrecht zijn dat vooral De Schil en de omliggende gebieden.

Wij worden gesterkt in het nut van onze verlichtingsacties, die zijn uitgebreid tot een complete wintercheck.

Voor een uitgebreid overzicht van dit alles : zie bijlage.

⋅ 863 KB

Periodiek onderzoek verkeersveiligheid Zuid-Holland 2013

TNS NIPO

Download