Wat wil de Fietsersbond

Gemeenten moeten goede stallingen verzorgen

Een gevonden fiets moet snel worden terugbezorgd

een fietsendief.
Zo weg en moeilijk terug te bezorgen.

De Fietsersbond wil dat:

 • iedereen altijd aangifte doet klik daarvoor hier
 • diefstal of verdachte situatie wordt gemeld bij de politie
 • er één verzamelplaats komt voor fietsen, die worden verwijderd of gevonden
 • alle fietsen die worden verzameld worden gecontroleerd op diefstal
 • alle gemeenten zich aansluiten bij  Verlorenofgevonden
  • Meer dan 50% van de gemeenten is aangesloten [groene op de landkaart]
  • Dordrecht sinds juli 2017 als eerste in de Drechtsteden hierbij is aangesloten.
 • fietsen ‘aan de aarde’ worden vastgemaakt: Dat vereist FietsParKeur parkeerklemmen
 • Alle gemeenten over een AFAC (Algemene Fietsafhandelcentrale)  beschikken

Het bereiken van deze doelen kost ons veel moeite, maar langzaam maar zeker lukt het:

Dordrecht:

 • in 2009 is een AFAC in de gemeenteraad besproken, zonder echt resultaat
 • in 2017 ! is het organisatorisch wel gelukt.

Zwijndrecht:

 • in 2014 ingesproken in de gemeenteraad over AFAC en Verlorenofgevonden
 • resultaat: unaniem aangenomen motie, het daarop volgende voorstel in 2015 is afgewezen door de gemeenteraad.

Meer over fietsendiefstal is terug te vinden op de site van het Centrum Fietsdiefstal.

Veel meer : bij de bronnen hieronder

2016-01-14