Fietsstadverkiezing 2020

De regio kent 7 gemeenten en 2 waterschappen die voor verkeer(sveiligheid)/mobiliteit het beleid bepalen/uitvoeren.

De resultaten van de Fietsstadverkiezing (door burgers) geven inzicht in de verschillen binnen de regio. Met opvallende punten die ervoor kunnen zorgen dat al de gemeenten het voor de fietsers beter gaan doen.

2018 - 2020 de vorige.

In 2018 is voor het eerst de landelijke fietsstadverkiezing georganiseerd. Deze leverde een goed beeld op van de de kwaliteit van het fietsbeleid in elke gemeente. Tussen de verkiezingen in 2018 en 2020 hebben gemeenten veel ter verbetering kunnen doen. Belangrijk was daarbij natuurlijk de gemeenteraadsverkiezing in 2018 en het daarop volgende (aangepaste) verkeers- en vervoersbeleid.

Dat heeft voor de Drechtsteden niet veel opgeleverd: in 2020 is Papendrecht in de landelijke ranglijst gestegen naar de 35e plek (was 40), terwijl Hendrik-Ido-Ambacht 21 plaatsen is gezakt naar plaats 46. De andere Drechtstadgemeenten zijn zelfs allemaal uit de top 100 verdwenen… !

Uitslagen

Uitslag verkiezing 2018

gemeenteTotaal8 - 80BelevingOnder-
houd
NetwerkInfra-
structuur
Omrijd-
factor
Rotondes50 km
wegen
Stedelijke
dichtheid
Papendrecht3,83,83,73,84,13,81,05,03,25
Hendrik-Ido-Ambacht3,73,73,53,63,93,62,6535
Dordrecht3,43,33,43,313,3152,65
Zwijndrecht3,33,23,03,13,53,12,651,95
Alblasserdam3,33,23,13,43,83,2151,95
Hardinxveld-Giessendam3,23,33,03,33,73,4151,54,5
Sliedrecht3,13,23,03,33,63,31,813,45
Zuid-Holland gemiddeld3,43,53,33,43,73,42,24,42,34,3
Drechtsteden gemiddeld
3,43,43,43,43,43,41,64,42,54,9

Infrastuctuur

De infrastructuur is het beste op orde in Papendrecht, op de voet gevolgd door Hendrik-Ido-Ambacht. Hekkensluiter is hier weer Zwijndrecht. Dit is hier nog minder dan het gemiddelde in Zuid-Holland.

Omrijdfactor

Omrijden is voor fietsers erg belangrijk. Omrijden komt door kleine of grote barrières. Dit kan het gebrek zijn aan kleine doorsteekjes, maar ook door te weinig bruggen/ viaducten voor fietsers. Met grote barrières zijn vaak forse investeringen gemoeid; investeringen die politiek vaak moeilijk zijn te verkopen. De aanleg of optimalisering van snelfietsroutes geeft goede kansen om barrières op te ruimen.

Omrijden is in alle gemeenten een zorgpunt. Alleen Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht doen het beter dan het gemiddelde in Zuid-Holland.

Hierover is in 2005 al een rapport verschenen van de Fietsersbond Zuid-Holland.

8 tot 80

Is een gemeente prettig voor kinderen en ouderen om doorheen te fietsen, dan is het vaak voor iedereen prettig.

Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht steken hier met kop en schouder boven de anderen uit. Die andere gemeenten doen het ook allemaal minder goed dat de gemiddelde gemeenten in Zuid-Holland.

Over het thema 8 – 80 is door de afdeling reeds in 2015 een avond georganiseerd om duidelijk te maken hoe dit nog beter kan worden ingevuld.

Beleving

Een goed gevoel krijgen fietsers in Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht; terwijl Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Alblasserdam het minst prettige gevoel oproepen.

Hier lijkt een duidelijke relatie te liggen met de wijze waarop de stad wordt ingericht. Het concept 8 – 80 kan helpen bij verbetering.

Ook de kwaliteit van de fietspaden en het plaatselijk fietsnetwerk kunnen hier een belangrijke sleutel zijn.

Stedelijke dichtheid

Hoe dichter bebouwd, hoe minder lintbebouwing, hoe eenvoudiger het is om te fietsen. Met dit uitgangspunt is in de regio alleen Hardinxveld-Giessendam iets minder geschikt voor het behalen van een goede score. De andere gemeenten hebben een hele goede stedelijke dichtheid. Met andere woorden: zij hebben veel kans om een goede fietsgemeente te worden.

Rotondes

Alle gemeenten in de regio hebben de rotondes conform de CROW-richtlijnen aangelegd. Dat wil zeggen dat fietsers binnen de bebouwde kom voorrang hebben op rotondes.

Uitzondering hierin is (het grootste gedeelte van) Sliedrecht. Dit is gedurende vele jaren met de gemeente besproken en een aantal keren in de gemeenteraad als besluit naar voren gebracht. Op dit ogenblik (2020) is om diverse politieke en praktische redenen het besluit van de gemeenteraad negatief.

Algemeen

Binnen de Drechtsteden zijn grote verschillen te vinden. Verschillen die niet toevallig zijn ontstaan.

Opvallend is het grote verschil tussen de buurgemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Voor fietsers die het verschil willen zien is het leuk om door deze twee gemeenten te fietsen. Snel wordt dan duidelijk dat fietsbeleid op straat is te zien en te voelen. Dat fietsbeleid ertoe doet en meer is dan een aantal ambtelijke cijfers.

Daarom blijven wij als Fietsersbond gemeenten en waterschappen stimuleren en kritisch  volgen bij het ontwikkelen van duurzaam mobiliteitsbeleid met fietsen als kern.

Hun resultaat moet dan op straat te zien zijn en zal via het burgeroordeel in de fietsstadsverkiezing van 2022 bekend worden (enquête wordt in de herfst 2021 uitgevoerd).