Stadsas

Het stationsgebied, het Maasterras, de Mijlweg en het gebied rond de Spuiboulevard zullen de komende jaren verschillende metamorfoses ondergaan.

Waar mogelijk participeert de Fietsersbond in projecten – groepen,

Belangrijke aandachtspunten voor ons zijn natuurlijk de

  • fietsbereikbaarheid in relatie tot autobereikbaarheid.
  • verkeersveiligheid
  • kwaliteit van de buitenruimte (comfort)
  • stallingsmogelijkheden (binnen/ buiten)

Voor het stationsgebied hebben Bert Bohlander en William Nederpelt geparticipeerd in de verschillende ateliers die zijn georganiseerd. Deze hebben uiteindelijk geleid tot een totaalplan. Dat is hier terug te vinden.

Sinds 2008, toen de diefstalcijfers erg hoog waren, heeft de Fietsersbond aandacht hiervoor gevraagd. Daarbij is aangegeven dat het bijplaatsen van rekken niet tot het gewenste resultaat zou kunnen leiden, misschien zelfs als de capaciteit groter wordt wordt de sociale veiligheid niet automatisch beter.

Stationsstalling Weizigtpark

Onderdeel van dat plan over de herinrichting is ook de realisatie van de nieuwe fietsenstalling aan de zuidzijde van het station.

Voor de Fietsersbond is het belangrijk dat dat deel van Dordrecht, te zuiden van het Station Dordrecht, een betere en veilige verbinding krijgt naar het station. Immers meer dan 80% van de inwoners woont aan die zuidzijde, terwijl het lijkt alsof dat de noordzijde is.

Verder is bekend dat de capaciteit van de stalling veel te klein is. Doordat de capaciteit te klein is is ook de diefstalgevoeligheid te hoog.

En omdat de stalling te klein is, er geen overzicht is, staan er veel (steeds meer) fietsen overal geparkeerd. Dit vergroot de kans weer op diefstal en verhoogt het gevoel van sociale onveiligheid. Dit zorgt er weer voor dat mensen het openbaar vervoer niet als een veilige, aantrekkelijke optie zien.

Bezuinigen op de kwaliteit en daardoor uiteindelijk ook de bruikbaarheid is daarom volgens ons onwenselijk.

De stalling is, op ons advies, zo ontworpen dat ze kan worden gedemonteerd. Hierdoor staat ze toekomstige ontwikkelingen niet in de weg.

De realisatie van het plan is uiteindelijk begonnen. Meer erover is op de site van ProRail te lezen.

Stadsas

De Fietsersbond was een van de partijen die betrokken was bij de ontwikkelingen van de plannen door Mecanoo

Pers