Onderzoeken

De nieuwste onderzoeken – maar ook de oudere [om te kunnen vergelijken] vermelden we hier.

  • Schoolroutes achterhalen 2020.  Een onderzoek naar de knelpunten en beleving van scholieren in de gemeente, uitgevoerd door DTV.
  • Fietsen in Hardinxveld-Giessendam 2019: een opname van de fiets(on)mogelijkheden, kritisch gerelateerd aan onderzoeken van gemeente en derden en aan de daaruit voortgevloeide besluiten en uitvoeringen in het veld.
  • Fiets Veilig onderzoek 2014-2018, waar iedere gemeente moest inventariseren waar de veiligheid in het geding is en daar concrete plannen tegenover moest stellen.
  • De Lokale aanpak Fietsveilig 2013