Verkeersveiligheidsbeleid Drechtsteden 2012

Op welke manier kan de beleidsmatige invulling van verkeersveiligheid per gemeente
afgestemd worden om tot een overkoepelend verkeersveiligheidsbeleid voor de GRD te
komen?

Dat was de vraag in 2012.

Een nog betere afstemming en uniformiteit, gelet op duurzaam veilig was het advies.

Dat betekende o.a.

  • een goede afstemming van de rotonde-richtlijnen
  • gebiedsontsluitingswegen (50km-wegen) met gescheiden fietspaden.

Rapport