Gemeenten 2018 – 2022

Bij coalitieprogramma’s moet je uitzoeken wat er tussen de regels wordt geschreven of wat er níet staat; als een gemeente hieronder níet wordt genoemd, hééft die op dat punt geen intenties: dat is niet goed…maar er is ook veel positiefs te vinden…

Vergelijk onderstaande uitkomsten eens met Ons advies aan partijen

Beleid kan rijk [+] of arm [-] aan fietsdoelstellingen zijn

Fietsen stimuleren

Fietsen wordt gestimuleerd door:
+ Dordrecht (via haar mobiliteitsplan en verkeersmaatregelen)
+ Papendrecht
+ Hardinxveld-Giessendam
+ Zwijndrecht.

Alleen bereikbaarheid verbeteren:
– Alblasserdam
– Sliedrecht
>> Daarin maken ze geen keuze, waardoor onduidelijk is wat de rol van fietsen wordt.

Fietsbeleid

+ Alle colleges verbeteren omgevingsverbindingen voor fietsers en wandelaars.
– Daarbij wordt dat niet samen met de buurgemeenten aangepakt: gemiste kans.

+ Dordrecht verbetert de (fiets)verbinding Station <> Leerpark : meer fietsforenzen.

+ Sliedrecht en Dordrecht stimuleren fietsen naar sportparken.

+ Sliedrecht maakt fietsroute langs de Middenwetering.

+ Papendrecht promoot haar fietsroutes door informatieborden te plaatsen.

+ Rivieroevers met fietsen: Papendrecht en Alblasserdam .

+ Alblasserdam: het laatste stuk dijklint wordt aangelegd.

+ Alblasserdam: onderzoekt verbinding Edisonweg <> De Helling.

+ Zwijndrecht gaat fietsdiefstal aanpakken.

+ Hardinxveld-Giessendam onderzoekt aansluiting op de snelfietsroutes (F15).

+ Hendrik-Ido-Ambacht: bewaakte stalling bij De Schoof.

Deze ambities moeten [in het najaar !] worden vastgelegd in de gemeentelijke meerjarenbegrotingen.

Gemeenteraadsleden: draag uw college op deze voornemens metterdaad in de begroting vast te leggen.

 

Flankerend beleid

Parkeren

Parkeergemak en -tarieven bepalen overstap van auto naar fiets.

–  Alblasserdam blijvend gratis parkeren

Dordrecht :
+ pollers verdwijnen (veiliger voor fietsers)
+ genuanceerdere tarieven: straatparkeren duurder, garages voordeliger

Laadpunten

+ Hendrik-Ido-Ambacht meer laadpunten voor e-fietsen.

Educatie

Naast het vele werk van de RPV/RWV hebben
+ Hardixveld-Giessendam
+ Hendrik-Ido-Ambacht
+ Papendrecht
extra aandacht voor verkeersonderwijs.

Energietransitie

— Geen enkele gemeente wordt een relatie gelegd met de energietransitie.

Volgen Rijksbeleid

—  Geen gemeente volgt het rijksbeleid: ontmoediging particulier autogebruik !

Regionaal

—  Het  huidige Drechtstedenakkoord kent het woord fiets niet, daar waar door VN, EU, Rijk en Provincie hard aan fietsbeleid wordt gewerkt.

>> Hier ligt een nog onbenutte kans om op regioniveau stappen te zetten:

> Drechtraadsleden: jullie zijn aan zet ….!  

Drechtsteden stelden in 2018 wel een bereikbaarheidsplan vast , gerelateerd aan groot onderhoud van de Drechtstedenring en de aanpak van de bruggen door Rijkswaterstaat.Hierop kan door de gemeenten goed worden aangehaakt.
De Fietsersbond zal partijen en colleges  hierover graag adviseren.

uitnodiging

Door de gemeenten Alblasserdam en Papendrecht wordt gelukkig nadrukkelijk verwezen naar de rol van de Fietsersbond, niet alleen als lobby-organisatie, maar ook als organisatie die de gemeente van advies kan voorzien over de verduurzaming van het verkeer- en vervoerssysteem. Wij nodigen de andere Gemeenten uit dat ook te doen.