Beleid Zwijndrecht

De gemeente heeft in het voorjaar 2016 nieuw verkeersbeleid vastgesteld. Hierin is het advies van de Fietsersbond echter niet in verwerkt.

Het advies was verzonden, maar bleek door een technische fout bij de gemeente Zwijndrecht niet te zijn aangekomen en is daardoor geen onderdeel van de gemeentelijke inspraak geworden.

Dit advies wordt wel door de Fietsersbond als kader benut bij het adviseren bij de plannen en verkiezingen van 2018.

Belangrijke aandachtspunten

LINDEW1
Aansluiting Lintsedijk Heerjansdam

F16 snelfietsroute

De F16 kan juist in Zwijndrecht wel wat mooier en beter worden.

Zie de speciale F16-verbeteringen-pagina.

Fietsdiefstal

FietsdiefstaI in Zwijndrecht neemt  toe.

Daarom willen wij :

  • alle fietsstallingen aanpassen conform de norm FietsParkeur. [voorkomt diefstal en beschadiging];
  • stimuleren aangiftebereidheid bij vermissing fiets;
  • registratie gevonden fietsen via Verlorenofgevonden (Inmiddels is Zwijndrecht ook aangesloten!);
  • service/ kwaliteit van de stallingen vergroot wordt.

Hiervoor hebben we in 2014 ingesproken bij de gemeenteraad. Link naar de presentatie.