Walburg

Winkelcentrum herbouwd, maar fietsonvriendelijk

Twee maten

Door de gemeente Zwijndrecht zijn samen met de projectontwikkelaar plannen ontwikkeld om winkelcentrum Walburg te verbouwen en de omgeving toekomstbestendig te maken.

Vanuit het duurzaamheidsperspectief wordt er terecht veel aandacht geschonken aan de gevolgen van de klimaatverandering en daarom de gewenste vergroening van de omgeving van Zwijndrecht.

De beïnvloeding van mobiliteit en het beïnvloeden modal split wordt echter niet concreet aangepakt. Er wordt echter geen ambitie benoemd, terwijl het raadsprogramma toch andere verwachtingen oproept.

De relatie van duurzaamheid met mobiliteit wordt dus niet gelegd. Anders dan het aanleggen van laadpalen voor auto’s.

Conclusie

Uit het uiteindelijke ontwerp bleek dat er veel aandacht wordt geschonken aan de afvoer van hemelwater en het parkeren van auto’s.

Ook blijkt de kwaliteit van de fietsenstallingen duidelijk te worden verbeterd. Hiermee wordt bereikt dat, bij een goed gebruik, de fiets minder snel wordt gestolen en/ of beschadigd.

De bereikbaarheid/ aantrekkelijkheid van Walburg voor fietsers zal echter niet toenemen. Wanneer gekozen moet worden voor parkeerruimte voor auto’s, dan gaan die vóór de parkeerruimte van fietsen.

Advies

Aangezien het ontwerp niet duidelijk maakt hoe het de modal split zal beinvloeden. Hoe vooral mensen voor de korte afstand kunnen worden gestimuleerd om te lopen of fietsen adviseren we de gemeente om daar nadrukkelijk naar te kijken.

Wanneer het gaat om een kosten/ baten afweging dan mag duidelijk zijn dat een prettige bereikbaarheid voor fietsers en wandelaars de baten sterk kunnen verhogen, terwijl de kosten minimaal stijgen.

Hieronder het door ons met de minimaal benodigde fietspaden aangevulde ontwerp (paars).

FBontwrptekeningWalburg

Bronnen

 

 

 

pdf ⋅ 2 MB

ambitie

Ambitieniveau herinrichting winkelcentrum Walburg

Download