Beleid Drechtsteden

In 2020 is regionaal een gebiedsagenda vastgesteld. Hierin worden 12 opgaven benoemd. De eerste gaat over fietsen…

Binnen deze opgave is er een paar zaken die wij als Fietsenbord onderschrijven.

We zijn benieuwd naar de uitwerking.

  • Maak een samenhangend regionaal fietsnetwerk
  • Verbeter de bewegwijzering van bijvoorbeeld de snelfietsroutes F15 en F16
  • Zorg voor een uniforme kwaliteit van het netwerk (aansluitend op de omgeving) in afstemming met Zuid-Holland.
  • Zorg voor een snelfietsroute tussen Papendrecht en Gorinchem

De hele agenda is hier terug te vinden.

 

wel geen snelfietsroute
wel geen snelfietsroute

Hiernaast staan verwijzingen naar verschillende beleidsgebieden
Onderliggend zijn verschillende onderzoeken die je zou moeten lezen om het beleid  – waaronder we vaak gebukt gaan – te kunnen beoordelen…