2013 Dijklint veiliger

Het verbeterplan voor het Dijklint (Oost- en West-Kinderdijk) dat op donderdagavond 21 maart 2013 werd gepresenteerd in Landvast kan op instemming van de Fietsersbond rekenen.

Voetgangers en fietsers worden hierin op hun wenken bediend door meer, duidelijker aangegeven en dus veiliger oversteekplaatsen te creëren. Als het wegprofiel is aangepast wordt het autoverkeer gestimuleerd langzamer te rijden. Dat wordt gedaan door de fietsstroken op sommige plaatsen breder te maken en een andere kleur te geven. Knelpunten bij het oversteken waren tot nu toe altijd de oversteekplaatsen bij de Noordenstraat (berucht), Rivierstaete, Blokweerweg en het Cortgene (bij de Grote Kerk).

Het plan voorziet ook in verbeterde oversteekmogelijkheden vanaf of naar het recreatieve fietspad over de dijk, want die waren op z’n zachts gezegd op een aantal plaatsen nogal riskant. Er is ook nagedacht dat het voor fietsers ook mogelijk moet blijven veilig de huizen te bereiken die aan de dijk staan.

Goed nieuws ook met betrekking tot het ontbrekende stuk fietspad tussen Blokweerweg en het Cortgene want dat gaat er uiteindelijk toch komen. De verbeteringen gaan ongeveer een miljoen Euro kosten en de gemeenteraad gaat daar vlak voor de zomervakantie een beslissing over nemen.

Om een en ander aanschouwelijk te maken is een fraaie animatie gemaakt door het adviesbureau Goudappel Coffeng.

Inrichtingsplan animatie Dijklint Bron: www.youtube.com